Nhiều giải thưởng thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"

31 Tháng 08, 2021 | 15:29

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" tiếp thêm động lực tinh thần, sức mạnh ý chí để Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng trên biển thêm tự hào, vững tin gánh vác tốt sứ mệnh quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 31-8, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam". Cuộc thi là một hoạt động có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức. Cuộc thi được tổ chức nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần thực hiện Đề án Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 của Chính phủ.

Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống

Phát biểu tại lễ phát động, tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Phó trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi - nêu rõ biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, cấu thành chủ quyền quốc gia, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. "Đây cũng là địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, là tuyến phòng thủ từ hướng biển của đất nước, tạo khoảng không gian cân thiết giúp kiểm soát việc tiếp cận lãnh thổ trên đất liền. Phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo, kết hợp với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yêu và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta" - Chính ủy Cảnh sát biển nói.

Nhiều giải thưởng thi trực tuyến toàn quốc Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển (thứ hai từ phải qua) và Thiếu tướng Bùi Quốc Oai (thứ ba từ phải qua), Chính ủy Cảnh sát biển, tại Lễ phát động

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cho rằng để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả đó, kế thừa và phát triển ý thức chủ quyền biển đảo của ông cha ta trong lịch sử dụng nước và giữ nước cũng như nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hơn lúc nào hết phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước.

Nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về quản lý, bảo vệ biển, đảo và phát triển kinh tế biển cũng như tạo nền tảng pháp lý vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển, Quốc hội khóa XIV vào ngày 19-11-2018 đã thông qua Luật Cảnh biển Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2019.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai khẳng định sự ra đời của Luật Cảnh sát biển Việt Nam thể hiện tuyên bố mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật, hòa bình; góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, quyết tâm xây dựng vùng biển hòa bình. ổn định, hợp tác, phát triển. "Với vị trí, ý nghĩa đó, việc đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống hiện nay là hết sức cần thiết, không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ mà còn là tình cảm, nguyện vọng của mọi người dân Việt Nam yêu nước, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân" - Chính ủy Cảnh sát biển nói.

Ngay sau khi Quốc hội khóa XIV thông qua Luật, Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam , ban hành các Thông tư hướng dẫn triển khai thi hành Luật. Ngày 22-8-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023.

Nhiều giải thưởng thi trực tuyến toàn quốc Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 2.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi

Thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - Đơn vị chủ trì phối hợp thực hiện Đề án đã kịp thời nghiên cứu, đề xuất Bộ Quốc phòng phối hợp với các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành các nội dung Đề án một cách thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp. "Một trong những nội dung quan trọng của Đề án là tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" nhằm đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống" - Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cho biết.

Tiếp thêm động lực tinh thần, sức mạnh ý chí

Để Cuộc thi đạt kết quả như kỳ vọng, Chính ủy Cảnh sát biển đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi và các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức phổ biến sâu rộng về Cuộc thi; nhất là các nội dung liên quan đến thể lệ Cuộc thi. Đồng thời, đề nghị các ban, bộ, ngành, các địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ; Hướng dẫn, Công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia. "Tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; đồng thời vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thí sinh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi nghiêm túc, trách nhiệm" - Thiếu tướng Bùi Quốc Oai bày tỏ.

Nhiều giải thưởng thi trực tuyến toàn quốc Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 3.

Quang cảnh Lễ phát động

Tại lễ phát động, Thượng úy Ngô Xuân Tùng, thuộc Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, phát biểu nêu rõ đây là cuộc thi có ý nghĩa rất lớn đối với công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước nói chung. Qua đó, khẳng định quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với biển, đảo; giúp nhân dân, ngư dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Thượng úy Ngô Xuân Tùng bày tỏ mọi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển mong muốn tất cả các cấp, các ngành, các địa phương; Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Lực lượng vũ trang cả nước tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi, có sự quan tâm đầu tư để có những bài dự thi có chất lượng, đồng thời góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, giúp cuộc thi có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ban Tổ chức Cuộc thi tin tưởng thành công của Cuộc thi sẽ tiếp thêm động lực tinh thần, sức mạnh ý chí để cán bộ chiến sĩ Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng trên biển thêm tự hào, vững tin gánh vác tốt sứ mệnh quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều giải thưởng giá trị

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" chính thức diễn ra từ 0 giờ ngày 6-9-2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 6-10-2021 dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên nền tảng phần mềm trực tuyến, tại địa chỉ: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn. Đường dẫn đến website này được đặt trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển Việt Nam, trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục (Bộ Tư pháp), trang Thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội… Thông tin về cuộc thi được đăng tải trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân điện tử và các website của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử của các UBND cấp tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí khác ở Trung ương, địa phương…

Căn cứ kết quả làm bài của thí sinh tham dự cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ xem xét, trao các giải cá nhân với cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải Đặc biệt (trị giá 10 triệu đồng), 5 giải Nhất (6 triệu đồng/giải), 10 giải Nhì (3 triệu đồng/giải), 15 giải Ba (2 triệu đồng/giải), 20 giải Khuyến khích (1 triệu đồng/giải). Căn cứ số lượng, kết quả các bài dự thi của các thí sinh cùng cư trú trên một địa bàn, cùng cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức sẽ xem xét để trao các giải tập thể gồm: 1 giải Đặc biệt (15 triệu đồng), 5 giải Nhất (10 triệu đồng/giải), 10 giải Nhì (7 triệu đồng/giải), 15 giải Ba (5 triệu đồng/giải), 20 giải Khuyến khích (3 triệu đồng/giải).

Hằng tuần, Ban Tổ chức cũng sẽ xem xét, trao các giải thi tuần cho cá nhân với 3 giải Nhất (4 triệu đồng/giải), 5 giải Nhì (3 triệu đồng/giải), 10 giải Ba (2 triệu đồng/giải) và 15 giải Khuyến khích (1 triệu đồng/giải). Các tập thể, cá nhân có thành tích tốt, trong một số trường hợp đặc biệt, có thể được tặng giải thưởng động viên, quà bằng hiện vật từ Ban Tổ chức.

Hà Văn

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).