Hội nghị Thành ủy TP HCM thông qua nhiều nội dung quan trọng

12 Tháng 07, 2019 | 11:24

(NLĐO) - Thành ủy TP HCM vừa ban hành Thông báo Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X

Theo đó, Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X họp ngày 8, 9 tháng 7-2019 để thảo luận góp ý và thông qua 6 nội dung do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND TP trình. Trong đó, trọng tâm là đề cương tổng quát báo cáo chính trị và tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Về đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đa số đại biểu thống nhất 5 yếu tố cấu thành của "Chủ đề Đại hội" (yếu tố Đảng, yếu tố nhân dân, yếu tố đổi mới, yếu tố bảo vệ tổ quốc, yếu tố mục tiêu). Trong đó thảo luận làm rõ hơn và nhấn mạnh đến các nội dung: Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân, xứng đáng với niềm tin của nhân dân (trong yếu tố Đảng), cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (trong yếu tố đổi mới), gia đình hạnh phúc (trong yếu tố mục tiêu). Các đại biểu đã góp ý về các phương án của "mục tiêu tổng quát" và "bố cục báo cáo chính trị", khẳng định vai trò và trách nhiệm đầu tàu của TP HCM đối với cả nước, vai trò và trách nhiệm trung tâm của vùng Nam bộ, vì cả nước, cùng cả nước trong sự phát triển của thành phố, trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86%, tương đương cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 24,6% tổng sản phẩm nội địa cả nước (cao hơn cuối năm 2018). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. TP thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020, hỗ trợ đối tượng chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em,… góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Bên cạnh những kết quả tích cực và rất có ý nghĩa trên, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của TP vẫn tồn tại nhiều hạn chế, thách thức.

Đó là các quy hoạch của TP chậm được điều chỉnh so với nhu cầu phát triển của TP, thiếu đồng bộ và việc triển khai quy hoạch chậm, chưa nghiêm túc.

Đất đai dành cho phát triển dịch vụ và công nghiệp rất thiếu, hạ tầng cho phát triển dịch vụ thiếu, không đồng bộ là một nguyên nhân căn bản hạn chế thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Hạ tầng giao thông không đáp ứng yêu cầu phát triển đã trở thành điểm nghẽn lớn nhất cho sự phát triển TP (quỹ đất dành cho giao thông chỉ đạt 9% diện tích thành phố so với chuẩn quốc tế của đô thị là 20%), vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm chưa đáp ứng.

Chưa có quy hoạch nhà ở cho dân số thành phố gia tăng rất cao, bình quân 1 triệu người sau 5 năm…

Hội nghị Thành ủy TP HCM thông qua nhiều nội dung quan trọng - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X. Ảnh: Hoàng Triều

Việc thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy trong 6 tháng đầu năm 2019: Cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ TP đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc theo Quy định 1374. Trong 6 tháng đã tiếp nhận 723 tin phản ánh của nhân dân, trong đó qua báo chí là 139 tin, qua ý kiến của cử tri là 264 tin, qua phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, cán bộ đảng viên là 278 tin và qua giám sát của HĐND là 42 tin. Đến nay, 543 tin đã được xác minh và xử lý nghiêm (chiếm 80%), 146 tin đang trong quá trình xử lý.

Qua đó, Ủy ban kiểm tra và cấp ủy các cấp đã xử lý kỷ luật 74 đảng viên (khiển trách 37, cảnh cáo 26, cách chức 6, khai trừ Đảng 5) và chính quyền các cấp đã xử lý kỷ luật 55 công chức, viên chức (khiển trách 30, cảnh cáo 11, giáng cấp, chuyển công tác 9, cách chức 2, buộc thôi việc 3)...

Về một số công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019: Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt chủ đề năm 2019 là "Năm đột phá cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội", đẩy mạnh thực hiện 7 Chương trình đột phá, Đề án xây dựng TP trở thành đô thị thông minh; tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, sáng tạo và nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân TP trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo không khí thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 được Ban cán sự đảng UBND TP trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Đẩy mạnh Cuộc vận động "Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước" theo Kế hoạch giám sát thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung trong kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019 theo Thông báo kết luận số 3150-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai quán triệt tại tất cả các tổ chức đảng cơ sở việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt quy định về cung cấp thông tin cho báo chí. Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU vào cuối năm 2019.

Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy kế hoạch gặp gỡ định kỳ các nhà khoa học, các doanh nhân, cán bộ, công chức, thanh niên, đồng bào các giới, kiều bào, nhà đầu tư nước ngoài để tiếp nhận các sáng kiến, đề xuất, hiến kế phát triển và bảo vệ TP.

Lãnh đạo, chỉ đạo các sở - ngành, quận – huyện tập trung thực hiện giải ngân đảm bảo không dưới 95% kế hoạch năm và hiệu quả đối với các công trình đầu tư công; cải thiện công tác xúc tiến đầu tư, có kế hoạch mời gọi các doanh nghiệp lớn ở các nước là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam. Khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai; tích cực chuẩn bị để khởi công Khu công nghiệp mới dành cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với triển khai danh mục các dự án trọng điểm đã được xác định cho giai đoạn 2016 - 2020, 2021 - 2025: các dự án phải hoàn thành trong năm 2020, các dự án phải khởi công trong năm 2020 và các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2019 - 2020 để khởi công trong giai đoạn 2021 - 2025; đặc biệt phải đảm bảo tiến độ các dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2, dự án chống ngập hơn 9.000 tỷ đồng cho khu vực trung tâm TP, tích cực triển khai 5 dự án xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện để cuối năm 2020 khoảng 50% rác sinh hoạt của thành phố được đốt phát điện.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1037/KL-TTTP ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, xử lý theo quy định đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong quản lý nhà nước; chỉ đạo UBND quận 2 tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà, đất trong phạm vi 4,39 ha phường Bình An về chính sách hỗ trợ; hoàn chỉnh phương án chính sách hỗ trợ, tái định cư để UBND TP trình HĐND TP trong tháng 7-2019. UBND TP giải quyết khiếu nại của các hộ dân tại 05 khu phố của phường Bình An, An Khánh và Bình Khánh theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo quyết liệt việc cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 7-2019. Chỉ đạo các sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp tổ chức hội thảo và xây dựng đề án quy hoạch phát triển nhà ở cho 01 triệu dân tăng lên sau mỗi 5 năm. Tổ chức hội nghị chuyên đề về lập lại trật tự xây dựng ở TP HCM trong tháng 7-2019. Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng Đề án về cơ chế tài chính công cho TP HCM theo tinh thần Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội, hoàn thành trong tháng 11-2019; triển khai kế hoạch phối hợp với các tỉnh Đông và Tây Nam bộ, các Bộ ngành trung ương nghiên cứu đề xuất nội dung và cơ chế liên kết phát triển kinh tế - xã hội của vùng Nam bộ theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trình Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 10-2019. Tổ chức Hội nghị về phòng, chống ma túy ở TP HCM trong tháng 7-2019. Chỉ đạo Công an TP, Bộ Tư lệnh TP tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP phương án diễn tập phòng, chống biểu tình gây rối, khủng bố, bạo loạn, tổ chức diễn tập trước tháng 12-2019.

Đối với các quận ủy, huyện ủy trên cơ sở rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội của đảng bộ quận, huyện, đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và 7 chương trình đột phá của TP, chương trình xây dựng nông thôn mới của nhiệm kỳ 2015 – 2020; rà soát, bổ sung các chỉ tiêu (nếu chưa có): (1) về môi trường; (2) về hạ tầng xã hội và quản lý đô thị; (3) về cải cách hành chính; (4) về xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh; (5) về quốc phòng - an ninh vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, huyện để tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019, 2020.

Sau Hội nghị "Lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn TP" do UBND TP tổ chức trong tháng 7-2019, các quận ủy, huyện ủy ban hành nghị quyết trong tháng 7-2019 về "Tăng cường lãnh đạo và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tập trung lập lại trật tự xây dựng trên từng phường, xã, thị trấn trước Đại hội Đảng bộ quận, huyện năm 2020".

Yêu cầu phải quán triệt là: "Nơi nào để xảy ra xây dựng trên đất không được phép xây dựng và xây dựng khi chưa có phép hoặc sai phép mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật thì cấp ủy và chính quyền nơi đó không thể đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh".

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP và bài học kinh nghiệm của Huyện ủy, UBND huyện Hóc Môn và nghị quyết của quận ủy, huyện ủy về chấn chỉnh quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tất cả các đảng viên cần cam kết không vi phạm về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng; Bí thư và Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn cần cam kết lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn trước Đại hội Đảng bộ quận, huyện năm 2020. Nếu lãnh đạo các phường, xã, thị trấn không cam kết, Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy cần kịp thời xem xét việc bố trí cán bộ cho phù hợp.

Bí thư quận ủy, huyện ủy và bí thư đảng ủy phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 2405-QĐ/TU ngày 7-7-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của Bí thư Thành ủy; bí thư quận ủy, huyện ủy và bí thư đảng ủy phường, xã - thị trấn trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, quận, huyện giám sát việc thực hiện Quy định này đối với bí thư quận ủy, huyện ủy; bí thư đảng ủy phường, xã - thị trấn, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 30-11-2019.

Bài: TRƯỜNG HOÀNG - PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).