Hội thảo cấp quốc gia “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968"

29 Tháng 12, 2017 | 11:53

(NLĐO) - Những trận đánh lẫy lừng trong Mậu Thân và những hy sinh to lớn của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ ta đã góp phần làm nên một tượng đài bất tử, một dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ.

Ngày 29-12, tại TP HCM, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 bước ngoặc quyết định và bài học lịch sử.

Dự hội thảo có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM...

Hội thảo cấp quốc gia “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội thảo 29-12

Tượng đài bất tử

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết cuộc hội thảo khoa học lần này là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần quật khởi, truyền thống đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Hội thảo cấp quốc gia “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Ảnh 3.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội thảo ngày 29-12

Theo Thượng tướng Lê Chiêm, hội thảo lần này còn nhằm khẳng định và làm sáng tỏ những vấn đề: Bối cảnh chung trong nước, quốc tế và khu vực có liên quan đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mâu Thân 1968; chủ trương và quyết tâm chiến lược mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quá trình chuẩn bị mọi mặt của quân và dân ta trên khắp chiến trường miền Nam; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa đối với cách mạng Việt Nam; diễn biến kết quả cuộc tổng tiến công và nổi dậy, hoạt động đối phó của Mỹ và chính quyền Sài Gòn…

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang cho biết thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có ý nghĩa chiến lược cả về chính trị, quân sự và ngoại giao. Đó là thắng lợi của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới; là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, ý chí và quyết tâm chống Mỹ, cứu nước, tinh thần đấu tranh vì một quốc gia thống nhất của nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân và lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định - TP HCM.

Những trận đánh lẫy lừng trong Mậu Thân và những hy sinh to lớn của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ ta đã góp phần làm nên một tượng đài bất tử, một dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ.

Hội thảo cấp quốc gia “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang phát biểu tại hội thảo ngày 29-12

Để xứng đáng với thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP HCM vì cả nước, cùng cả nước tiếp tục chung sức, đồng lòng vượt mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Từ hội thảo khoa học quan trọng này, quân và dân TP HCM chắc chắn sẽ tiếp thu được nhiều nội dung sâu sắc, tiếp tục vun đắp truyền thống cách mạng hào hùng và lòng yêu nước, trân trọng và gìn giữ những thành quả mà cha ông ta bao đời nay đã dày công xây dựng.

"Đảng bộ và nhân dân TP HCM tiếp tục phấn đấu đi trước về đích trước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đồng lòng, chung sức phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - TP Anh hùng" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang nhấn mạnh.

Nhiều bài học quý

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cuộc tổng công kích - tổng khởi nghĩa khu vực Sài Gòn - Gia Định Mậu Thân 1968 tuy không đạt được đầy đủ mục tiêu đã đề ra, song đã tiêu hao một lực lượng lớn của Mỹ - Ngụy, góp phần làm thất bại chiến tranh cục bộ của Mỹ - Ngụy, tạo ra cục diện mới ở chiến trường miền Nam theo hướng chuyển chiến tranh cách mạng của nhân dân miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định.

Qua đó, khẳng định sự cần thiết và hiệu quả của lực lượng Biệt động Sài Gòn, một phương thức đấu tranh quân sự sáng tạo, đặc thù trong đô thị, nơi đầu não của chế độ cũ, có hiệu suất chiến đấu cao, tận dụng được thế trận lòng dân, chiến tranh nhân dân, vô hiệu hóa phần lớn sức mạnh quân sự của địch trong chiến đấu ở đô thị. Khẳng định lòng yêu nước của nhân dân miền Nam và Sài Gòn – Gia Định.

Lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là mẫu số chung của mọi người Việt Nam, là sức mạnh của dân tộc Việt Nam cần được phát huy trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.

Theo Bí thư Nhân, phân tích đánh giá là để khẳng định những thắng lợi và đóng góp to lớn của cuộc tổng tiến công và nổi dây Mậu Thân, đồng thời để tưởng nhớ đến công lao, đóng góp, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và quần chúng yêu nước đã chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Qua đây, vận dụng những bài học lịch sử vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Hội thảo cấp quốc gia “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Ảnh 5.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo ngày 29-12

Không chỉ có vậy, những bài học từ những hạn chế của cuộc tổng tiến công và nổi dậy như bài học về đánh giá khả năng và sức mạnh của kẻ thù; về đề ra mục tiêu cho cuộc tổng tiến công; về phương thức tiến công và sử dụng lực lượng; về giữ gìn lực lượng, hạn chế tổn thất… đã giúp Đảng ta nhận thức thấu đáo hơn về thực tế chiến trường, tương quan lực lượng và đề ra chủ trương thích hợp trong lãnh đạo kháng chiến giai đoạn sau Mậu Thân, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Bí thư Thành ủy cho rằng Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân TP luôn tưởng nhớ, biết ơn những đóng góp công sức, máu xương của các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã xả thân vì đất nước, sự che chở của nhân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 năm xưa.

Các thế hệ ngày nay của TP quyết tâm phát huy những giá trị lịch sử, những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong dòng chảy mới của thời đại, biết nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trong đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, lập nên kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.


Bài và ảnh: Trường Hoàng

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).