Thành ủy ra thông báo Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X

30 Tháng 04, 2020 | 09:51

(NLĐO) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, chủ trì và tổng kết hội nghị. Hội nghị thống nhất đánh giá hàng loạt vấn đề hệ trọng

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các nội dung, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Thông báo số 172-TB/TW ngày 21-3-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020, TP HCM tổ chức Hội nghị Thành ủy theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X họp ngày 16-4-2020 diễn ra trong điều kiện cả nước và TP đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X (sau đây gọi là Hội nghị) đã thảo luận, góp ý và thông qua 3 nội dung, gồm (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội quý 1; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2020; (2) Báo cáo cập nhật kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa X; (3) Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quý 1 năm 2020.

Hội nghị đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Các đại biểu đã tập trung xem xét, đánh giá và thảo luận các nội dung quan trọng, đề xuất các giải pháp để thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển thành phố và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, chủ trì và tổng kết hội nghị. Hội nghị thống nhất đánh giá:

Chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19

Với sự lãnh đạo kịp thời của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cùng với cả nước, TP đã chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, bài bản, kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Với những biện pháp đồng bộ, cụ thể như vận động và bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, cách ly các ca nhiễm, kịp thời truy vết và cách ly các đối tượng nghi nhiễm, đóng cửa các trường học và các cơ sở dịch vụ không thiết yếu, hạn chế đi lại, tụ tập đông người, lập các chốt kiểm tra dịch bệnh tại các cửa ngõ TP, phòng chống dịch bệnh theo phương châm 5 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly quy mô lớn, nâng cao năng lực điều trị các ca nhiễm, TP đã kiểm soát được tình hình và là địa phương không có dịch Covid -19.

Đến nay, TP có 54 ca nhiễm, trong đó 35 ca từ nước ngoài trở về (chiếm 65%) và 19 ca bị lây nhiễm tại chỗ (chiếm 35%), hệ số lây nhiễm là 0,54 (19/35). Với cả nước (268 ca nhiễm, trong đó 163 ca từ nước ngoài trở về và 105 ca lây nhiễm trong nước), hệ số lây nhiễm là 0,64. Với hệ số lây nhiễm nhỏ hơn một, được duy trì lâu dài thì tuy còn người bị nhiễm một thời gian, song TP và cả nước không có dịch Covid -19.

Chỉ số thứ hai cho thấy khả năng kiểm soát dịch tốt của Việt Nam là: Đến ngày 15/4/2020, bình quân 1 triệu người dân Việt Nam có 2,7 người nhiễm; trong khi số người nhiễm trên 1 triệu người dân của các nước: Nhật Bản là 62 người, Hàn Quốc là 207 người, Singapore là hơn 600 người, Iran là 900 người, Đức 1.578, Mỹ là 1.875 và Ý với 2.687 người. Như vậy, tỷ lệ nhiễm trên 1 triệu người dân của chúng ta thấp hơn các nước rất nhiều.

Mặc dù đạt được những kết quả rất quan trọng như trên, song tình hình hình diễn biến dịch trên thế giới còn rất phức tạp, Việt Nam không thể đóng cửa biên giới dài hạn nên chúng ta không được chủ quan, mà phải chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng dịch triệt để, phù hợp với thực tiễn. Từ tình hình kiểm soát dịch Covid-19 của thế giới và cả nước, TP phải cùng cả nước phấn đấu kiểm soát lây nhiễm Covid -19 ở mức thấp, không phát triển thành dịch, làm tiền đề để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Theo hướng này, TP là địa phương đầu tiên ban hành bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm Covid -19 ở các doanh nghiệp (DN) với 10 nội dung để các DN tự đánh giá và chính quyền các cấp kiểm tra, nếu đủ điều kiện an toàn thì DN tiếp tục sản xuất, chưa đủ điều kiện an toàn phải tiến hành khắc phục, nếu không đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 thì phải tạm ngưng sản xuất. Kiên quyết không để tình trạng sản xuất nhưng không đảm bảo phòng dịch Covid-19.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng dịch, TP đã chủ động ban hành các chế độ, chính sách và kinh phí hỗ trợ công nhân bị mất việc, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bán vé số lưu động, với tổng kinh phí là 2.753 tỉ đồng. Đã tổ chức lễ phát động kêu gọi "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", đến nay đã tiếp nhận và thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức trao cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn TP hơn 130 tỉ đồng. Những kết quả rất tích cực đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của TP trong thời gian qua là do sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực, chấp hành nghiêm túc của nhân dân và các DN TP. Đây là kết quả có ý nghĩa to lớn và bài học quan trọng cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Thành ủy ra thông báo Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X

Kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận

Hầu hết các ngành, các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất đều chịu sự tác động tiêu cực của dịch bệnh, riêng ngành du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Với tình hình khó khăn do điều kiện khách quan, hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến sự tăng trưởng chung của TP. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 335.682 tỉ đồng, tăng 0,42% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,64%). Trong đó: khu vực dịch vụ giảm 1,23% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,7%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,13% (cùng kỳ tăng 7,41%), khu vực nông nghiệp tăng 4,6% (cùng kỳ tăng 5,2%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,89% (cùng kỳ tăng 7,79%).

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 88.241 tỉ đồng, đạt 21,74% dự toán và giảm 8,63% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 13.147 tỉ đồng, đạt 12,88% dự toán, tăng 22,77% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công 3.483 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 10,3% kế hoạch năm (cùng kỳ giải ngân đạt 1.000 tỉ đồng, đạt 3% kế hoạch).

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội TP vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận, đó là sản xuất công nghiệp tăng trưởng 3,37% và xuất khẩu tăng trưởng 7,5%. Mặc dù tốc độ tăng GRDP giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng khoảng 28,4% trong GDP của cả nước, đặc biệt là tổng thu ngân sách nhà nước tuy giảm nhưng chiếm tỷ lệ khoảng 27% của cả nước. Giải ngân vốn đầu tư công tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ. Qua đó cho thấy, TP vẫn có những yếu tố tích cực là tiền đề để tiếp tục phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

TP đã chủ động và triển khai tổ chức tốt các hoạt động Tết Canh Tý. Tổ chức trao quà Tết cho gần 1 triệu người dân TP, với tổng kinh phí hơn 1.000,79 tỉ đồng (tăng hơn 26,7 tỉ đồng so với năm 2019). Tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách có công, lão thành cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh nặng, người cao tuổi (tròn 100 tuổi), các hộ nghèo, công nhân, sinh viên, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức trang trọng, chu đáo các hoạt động văn hóa - nghệ thuật gắn với các đợt tuyên truyền, giáo dục chính trị trong dịp Tết, nhất là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác chăm lo Tết đã thực hiện đúng phương châm đảm bảo Tết đến mọi nhà, mọi người, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tin vào sự phát triển đi lên của đất nước và TP.

TP đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và phát động đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII. Thành ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo văn kiện đại hội của cấp mình, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân và tổ chức Đảng cơ sở.

Tập trung triển khai "nhiệm vụ kép"

Thời gian tới, TP sẽ bước vào giai đoạn "bình thường mới", tập trung triển khai "nhiệm vụ kép", vừa phòng dịch quyết liệt, triệt để, vừa tích cực, khẩn trương phục hồi sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội với lộ trình an toàn dịch phù hợp.

Theo đó, UBND TP khẩn trương ban hành trước các bộ tiêu chí hoạt động an toàn dịch cho trường học, các cơ sở thương mại và dịch vụ, các bệnh viện, hoạt động vận tải, du lịch, các hoạt động văn hóa và thể thao để triển khai áp dụng và kiểm tra, giám sát từ tháng 5-2020.

Chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly dành cho người Việt Nam ở nước ngoài về nước theo chỉ đạo của Chính phủ, có dự trữ cần thiết năng lực tiếp nhận cách ly; xây dựng và triển khai phương án kiểm soát khả năng lây nhiễm do người nước ngoài và từ các địa phương khác đến TP, tầm soát nguy cơ lây nhiễm ở các ngành nghề, khu vực có chỉ số rủi ro, đảm bảo TP không bị động trước nguy cơ xảy ra dịch và lây nhiễm, không có dịch ở TP.

Quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và các hoạt động của người dân trong giai đoạn bình thường mới/ Theo đó, giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP chỉ đạo:

Triển khai thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của TP đến các DN, đồng thời đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - DN; ổn định mặt bằng lãi suất; xây dựng kế hoạch hỗ trợ về vốn. Xây dựng và ban hành bộ chỉ số tính điểm ưu tiên để hỗ trợ các DN sản xuất, kinh doanh theo phương châm dễ tính, dễ áp dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, giúp các DN đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công bố và áp dụng vào cuối tháng 4-2020.

Thực hiện rà soát các dự án bất động sản có xen kẽ đất công và lập phương án xử lý theo nguyên tắc đã được Chính phủ hướng dẫn để đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản trên địa bàn TP. Giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị để triển khai thực hiện từ giữa tháng 5-2020.

Đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân đầu tư công, vận dụng quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất để triển khai nhanh các dự án, thúc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Các quận, huyện tổ chức giao ban chuyên đề định kỳ hai tuần một lần về đầu tư công và đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng, cấp TP giao ban định kỳ hàng tháng để rà soát tiến độ và tháo gỡ kịp thời khó khăn. Phấn đấu đến tháng 10-2020 tiến độ giải ngân đầu tư công phải đạt ít nhất là 80% kế hoạch năm 2020 được giao.

Khẩn trương hướng dẫn các quận, huyện triển khai Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9-3-2020 của Chính phủ về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP HCM. Tập trung và quyết liệt thực hiện các công trình, dự án đã được phân loại và đưa ra tiến độ hoàn thành trong năm 2020 và các công trình dự án khởi công mới trong năm 2020 để chào mừng Đại hội đảng các cấp. Quan tâm triển khai quyết liệt dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài (Tây Ninh), thực hiện đúng tiến độ các dự án tuyến Metro số 1, tuyến Metro số 2, xây dựng 3 nhà máy xử lý rác thải, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Tập trung triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm: tiếp tục triển khai dự án dự án Cầu Thủ Thiêm 2, dự án đầu tư 4 tuyến đường; xây dựng phương án và triển khai đấu thầu dự án, đấu giá các lô đất đã có đủ điều kiện; thực hiện chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất diện tích 43.957,6 m2 thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 trong đầu tháng 5-2020.

Quyết liệt triển khai thực hiện "Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn năm 2025", ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để thực hiện cải cách hành chính. Đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư, khẩn trương xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép thực hiện thí điểm.

Triển khai xây dựng các chương trình, đề án thành phần trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TP theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 25-6-2020.

Ban cán sự đảng UBND TP và các quận ủy, huyện ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông báo số 4819-TB/TU ngày 21-2-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đôn đốc các đơn vị chưa đăng ký thi đua phải hoàn thành việc đăng ký chậm nhất là ngày 20-4-2020. Chọn lọc các nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm của các đơn vị, ngành nghề và địa bàn, tập trung thực hiện đúng tiến độ các dự án trọng điểm của TP và các nội dung theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10-3-2017 về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP HCM, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2020 về cuộc vận động "Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước" và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25-7-2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP của Ban Thường vụ Thành ủy. Tổ chức sơ kết thi đua đợt 1 vào giữa tháng 5-2020.

Tăng cường công tác phòng chống các loại tội phạm, kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện:

Các cấp ủy đảng thực hiện đúng quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thực hiện đúng quy chế ủy quyền để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nêu cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục lãnh đạo và cùng với chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả và giám sát chặt chẽ công tác phòng dịch Covid-19 trên địa bàn và việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tiếp tục triển khai Đại hội điểm cấp phường, xã, thị trấn hoàn thành trong đầu tháng 5 và tiến hành tổ chức sơ kết, triển khai rộng rãi. Cấp quận, huyện triển khai Đại hội điểm trong tháng 5-2020 và sơ kết triển khai, triển khai rộng rãi vào tháng 6-2020. Toàn Đảng bộ quyết tâm giữ vững tiến độ đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch đã ban hành.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và giám sát việc triển khai đợt thi đua 200 ngày của khối Đảng, đoàn thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí bí thư cấp ủy các cấp phải thực sự quan tâm, không lơ là, buông lỏng công tác chỉ đạo, giám sát tại địa phương, đơn vị; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt 2 chỉ thị này.

Tích cực triển khai mạnh mẽ các hoạt động theo chủ đề "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị", chủ động chọn nội dung và tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với tình hình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Khẩn trương triển khai xây dựng các đề án thành phần liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TP theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong quý 2 năm 2020.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội lập kế hoạch rà soát, hỗ trợ người lao động tự do bị khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và giám sát việc thực hiện hỗ trợ các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo gói hỗ trợ của Chính phủ và của thành phố với phương châm không để người dân rơi vào cảnh cùng cực do ảnh hưởng của dịch Covid-19, báo cáo kết quả giám sát cho Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 6-2020.

Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh các Thành ủy viên và các đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP yêu cầu toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trước nhân dân và kêu gọi đồng bào TP, các doanh nhân, các nhà khoa học phát huy sáng kiến và mọi nguồn lực để hoàn thành đồng thời "nhiệm vụ kép", vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020; chủ động, nghiêm túc chuẩn bị các nội dung đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, chào mừng 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trường Hoàng

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).