Cầu nối vững chắc giữa công nhân với Đảng

29 Tháng 07, 2019 | 03:32

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; là chỗ dựa vững chắc và là cầu nối giữa công nhân với Đảng và Nhà nước

Sáng 28-7, tại TP Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba. Tham dự có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng… cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ - ngành, đoàn thể trung ương và địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Xứng đáng là lực lượng tiên phong

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - điểm lại cách đây 90 năm, ngày 28-7-1929, tại ngôi nhà số 15 phố Hàng Nón, TP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ chính thức được thành lập, do lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu. Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ là mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào công nhân (CN) và hoạt động CĐ cách mạng Việt Nam, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào CN Việt Nam, là kết quả tất yếu của phong trào công vận đúng đắn và sự truyền bá lý luận CĐ cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Người đặt nền móng lý luận, tư tưởng và tổ chức cho CĐ Việt Nam. "Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, CĐ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, luôn đồng hành với sự phát triển đất nước qua các thời kỳ; đã, đang và sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" - ông Bùi Văn Cường khẳng định.

Cầu nối vững chắc giữa công nhân với Đảng - Ảnh 1.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Tổng LĐLĐ Việt Nam Ảnh: QUANG HIẾU

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trải qua 90 năm hình thành và phát triển, CĐ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp CN, người lao động (NLĐ) và đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước. CĐ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; là chỗ dựa vững chắc và cầu nối giữa CN, NLĐ với Đảng và Nhà nước. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam đã tiến hành những cuộc vận động cách mạng to lớn, phát động những phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, đóng góp sức người, sức của và cả máu xương cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. "Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam luôn kiên định, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, vận động, tổ chức, hướng dẫn CN và NLĐ cả nước đi tiên phong trong lao động, sản xuất và đấu tranh cách mạng, kế thừa xứng đáng và làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng của dân tộc" - Thủ tướng nhấn mạnh.

5 gợi mở của Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng, to lớn của giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam. Cụ thể, CĐ đã có nhiều đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động. Hoạt động CĐ và phong trào CN luôn bám sát chủ trương của Đảng và thực tiễn cuộc sống. CĐ các cấp đã tìm tòi, sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như "Tết Sum vầy", "Tháng CN"; xây dựng các thiết chế CĐ, tháo gỡ những vấn đề bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, chăm sóc sức khỏe… tại các KCN. "Tổ chức CĐ ngày càng được củng cố và phát triển, mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế, uy tín trong hệ thống chính trị. Và ngày hôm nay, CĐ Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng" - Thủ tướng bày tỏ.

Bối cảnh hiện nay đặt ra cho đất nước và tổ chức CĐ những thời cơ và thách thức mới. Việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi CĐ Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớn và truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời, phải khẳng định được vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào CN cả nước trong tình hình mới. Từ thực tế ấy, Thủ tướng gợi mở 5 vấn đề để tổ chức CĐ nghiên cứu, thực hiện. Thứ nhất, các cấp CĐ phải tiếp tục nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết 20 "Về tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ và cán bộ CĐ để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác sát với thực tế và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Thứ hai, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên CĐ, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; động viên, khích lệ NLĐ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vì việc làm bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mình, vì sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp (DN) và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước.

Thứ ba, tổ chức CĐ cần thực hiện tốt chức năng cơ bản là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; nâng cao hiệu quả phương thức đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại DN; quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ; huy động các nguồn lực chăm lo cho NLĐ, nhất là lao động thu nhập thấp gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Thứ tư, các cấp CĐ cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động CĐ. Trong đó, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi mà đoàn viên, NLĐ quan tâm, đồng thời mang lại những lợi ích trước mắt, lâu dài, hài hòa cho NLĐ, người sử dụng lao động và đất nước. Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị tổ chức CĐ hoàn thiện mô hình tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ ngang tầm nhiệm vụ. Bộ máy cần được thiết kế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở trong các thành phần kinh tế, nhất là ở các DN ngoài khu vực nhà nước, có đông CN.

Ông Nguyễn Đình Khang được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chiều 28-7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 4 (khóa XII) đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch; bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Kết quả, 100% ủy viên Ban Chấp hành đã nhất trí, bầu ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam - giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018-2023).

8-box

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang Ảnh: VĂN DUẨN

Phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang khẳng định đây là vinh dự vô cùng lớn lao, song trách nhiệm cũng rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh có nhiều thách thức mới đang đặt ra cho tổ chức CĐ Việt Nam khi đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. "Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, bám sát thực tiễn, nắm bắt nhanh tình hình để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tôi nguyện cùng Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đoàn kết, thống nhất ý chí hành động, phát huy truyền thống của tổ chức CĐ Việt Nam, đem hết sức mình phục vụ giai cấp CN và NLĐ cả nước" - ông bày tỏ.

VĂN DUẨN

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).