Tỏa sáng truyền thống nhân ái, nghĩa tình

30 Tháng 04, 2020 | 04:41

Phẩm chất nghĩa tình của nhân dân TP HCM luôn đồng hành với sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. Càng khó khăn, truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân TP lại càng tỏa sáng

Bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - đã khẳng định như vậy về truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân TP HCM khi trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động. Theo bà, truyền thống này được lưu giữ và phát huy ngày càng mạnh mẽ trong suốt 45 năm qua.

Phóng viên: Truyền thống đó qua thời gian càng phát huy thêm, đặc biệt từ sau ngày đất nước thống nhất và TP HCM là nơi khởi phát nhiều phong trào nghĩa tình. Bà đánh giá sao về sự năng động, đi đầu này?

- Bà Tô Thị Bích Châu: Sau ngày đất nước thống nhất, việc phát động các phong trào hành động cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân đã là một chủ trương đặc biệt quan trọng được hệ thống chính trị TP chú trọng ngay từ ngày đầu.

Tỏa sáng truyền thống nhân ái, nghĩa tình - Ảnh 1.

Bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM

Cũng từ những khó khăn, thách thức ấy, nghĩa khí của người dân Sài Gòn - Gia Định (TP HCM) - cái nghĩa khí không chịu khuất phục, mạnh mẽ đương đầu với khó khăn, tư duy năng động, sáng tạo, vượt qua mọi thử thách lại trỗi dậy trong mỗi người dân TP. Từ đó, thông qua vai trò đoàn kết, tập hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, TP đã hình thành nên những phong trào rộng lớn, không chỉ lan tỏa trên địa bàn TP mà sau đó còn trở thành những phong trào chung của nhân dân cả nước. Có thể kể đến phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư… Các phong trào này do TP khởi xướng đã mang lại kết quả thiết thực, làm thẩm thấu giá trị nhân văn sâu sắc. TP HCM cũng là địa phương đi đầu chung sức, chung lòng cùng cả nước giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, những vùng căn cứ kháng chiến và những nơi còn nhiều khó khăn.

Có thể nói, truyền thống nhân ái, nghĩa tình đã trở thành đặc trưng trong văn hóa ứng xử, trong tư duy hành động của người dân TP HCM và được đúc kết, gìn giữ hơn 320 năm qua. Đây cũng là một động lực quan trọng tạo nên sự đồng lòng, hiệp lực, nhất là trong những lúc khó khăn.

Thành công của những chương trình, cuộc vận động nói trên không chỉ biểu hiện sinh động chất hào sảng, nghĩa tình vốn có của người TP mà còn là ý Đảng hòa quyện lòng dân, thưa bà?

- Đúng vậy. Những chương trình, cuộc vận động trên thành công, bên cạnh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng còn là sự phối hợp ngày càng hiệu quả của Nhà nước và các cấp chính quyền, sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên, sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận từ TP đến ban công tác mặt trận khu phố, ấp... Đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội và hưởng ứng rộng rãi, cùng tham gia của các tầng lớp nhân dân TP.

Các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động ở TP trước hết chính là nguyện vọng, là lòng dân. Trong đó, truyền thống nhân ái, nghĩa tình của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, cộng đồng được khơi dậy và nâng cao. Mặt trận tập hợp những nguyện vọng chính đáng đó và vun bồi thông qua các phong trào hành động cách mạng phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của TP.

Tỏa sáng truyền thống nhân ái, nghĩa tình - Ảnh 2.

Bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM (phải) - tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 Ảnh: PHAN ANH

Trong những ngày phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, TP HCM là nơi xuất phát những câu chuyện đẹp, nơi hội tụ của tình người. Cảm nghĩ của bà như thế nào về sự đồng lòng, san sẻ yêu thương trong cuộc chiến chống dịch này?

- Trước tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến mỗi quốc gia, ảnh hưởng sâu sắc tới từng người dân, MTTQ TP xác định việc tham gia phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ trong hệ thống MTTQ các cấp cũng như sự đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân TP. Thời gian qua, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện vận động, ủng hộ một số địa phương, cơ sở, đơn vị, cá nhân và những trường hợp phải cách ly, điều trị, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân. Trong đợt vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn, tính đến cuối ngày 25-4, Ban Vận động Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 TP đã nhận số tiền và hàng hơn 166,407 tỉ đồng của 6.619 đơn vị, cá nhân ủng hộ. Đây chính là biểu hiện sinh động của truyền thống nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết, tương thân tương ái của người dân TP.

Thưa bà, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ TP sẽ tập trung vào những hoạt động nào để đẩy mạnh truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân TP?

- Để phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, phải tiếp tục khơi dậy những khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức thành viên cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các cộng đồng dân cư, các tầng lớp nhân dân tổ chức các hoạt động chung, góp phần kết nối và hình thành các giá trị nhân văn trong quá trình tương tác, chọn lọc và thích ứng trên nền tảng "chung lòng, chung sức" của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Ủy ban MTTQ TP sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ "Mặt trận lắng nghe nhân dân nói", nhằm tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân để kịp thời phản ánh đến cấp ủy Đảng, chính quyền. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thông qua việc phối hợp đồng bộ với các tổ chức thành viên, các cơ quan của Đảng, Nhà nước và truyền thông đại chúng; tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện các giải pháp cụ thể hóa nội dung của các cuộc vận động, các phong trào thi đua sát với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương, phù hợp với đặc điểm đối tượng, khu vực; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong các hoạt động. Chú trọng nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu của MTTQ TP và tổ chức thành viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy mọi nguồn lực của các thành phần xã hội để phát triển, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo ra động lực mới và môi trường mới thuận lợi để đẩy nhanh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" gắn với triển khai thực hiện giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM" trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua để nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ TP chủ trì và là đầu mối phối hợp. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ cơ sở đến TP. Cổ vũ, động viên kịp thời những cách làm sáng tạo và có hình thức tôn vinh các tập thể, cá nhân, nhóm xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân có những cống hiến, đóng góp cho cộng đồng, cho sự phát triển của địa phương và TP. Đặc biệt là đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tình đồng bào sâu sắc

Theo bà Tô Thị Bích Châu, trong đợt vận động phòng chống dịch Covid-19, bà hết sức xúc động trước hình ảnh cụ già hưu trí đã ngoài 90 tuổi ở Bình Thạnh đem số tiền 200 triệu đồng mà ông dành dụm, tiết kiệm suốt thời gian qua để ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch Covid-19. Rồi hình ảnh cô bé học sinh lớp 4 ở Nhà Bè lấy tiền heo đất đóng góp 600.000 đồng hay lời chia sẻ của ông Lê Văn Em, cán bộ hưu trí phường 25, quận Bình Thạnh: "Có đáng là bao. Đó không là gì so với sự hy sinh của các y, bác sĩ và cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm cực khổ để ngăn chặn dịch bệnh". Và còn rất nhiều câu chuyện cảm động, đầy ý nghĩa khác cùng những chương trình "ATM gạo", Siêu thị 0 đồng, phiên chợ từ thiện, giảm giá thuê phòng trọ…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP tâm sự: "Những ngày qua, chúng ta càng nhận rõ tình đồng bào, sự gắn bó keo sơn, được thể hiện qua chủ trương và chính sách nhất quán, nhân ái của Đảng và Chính phủ trong việc đón đồng bào, công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch; bảo đảm chế độ cách ly, chăm sóc trong vùng cách ly, đặt an toàn sức khỏe của đồng bào lên trên tất cả".

PHAN ANH thực hiện

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Thăm dò ý kiến

Linh vật mèo nào đẹp nhất Tết Quý Mão 2023?

 •  Linh vật mèo ở Đà Nẵng
 •  Linh vật mèo ở Quảng Trị
 •  Linh vật mèo ở TP HCM
 •  Linh vật mèo tại Bình Định
 •  Ý kiến khác
 •  Linh vật mèo ở Quảng Ngãi
 •  Linh vật mèo Bình Dương
 •  Linh vật mèo Bình Phước
 •  Linh vật mèo Khánh Hoà
 •  Linh vật mèo Nghệ An
 •  Linh vật mèo ở Cần Thơ
 •  Linh vật mèo của An Giang
 •  Linh vật mèo của Đồng Tháp
 •  Linh vật mèo của Bạc Liêu
 •  Linh vật mèo của Long An
vote result

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).