Công bố trần giá sữa của 4 DN lớn, giá cao nhất 699.435 đồng/hộp

11 Tháng 06, 2014 | 11:01

(NLĐO) - Bộ Tài chính vừa công bố trần giá sữa và giá đăng ký của doanh nghiệp đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi áp dụng từ hôm nay (11-6), theo đó giá 1 hộp sữa cao nhất là 699.435 đồng/hôp 1.800 gram.

Bộ Tài chính vừa có Thông báo số 395/TB-BTC công bố trần giá sữa và giá đăng ký của doanh nghiệp đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, áp dụng từ ngày hôm nay (11-6).

Các doanh nghiệp đã đăng ký giá tại Bộ Tài chính gồm: Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam đăng ký giá bán 34 sản phẩm; Công ty TNHH Nestle Việt Nam đăng ký giá bán 18 sản phẩm; Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam đăng ký giá bán 42 sản phẩm; và Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam đăng ký giá bán 47 sản phẩm.

Theo bảng giá đăng ký của doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính chấp thuận, mức giá bán buôn đều bằng hoặc thấp hơn giá trần. Mức thấp nhất là giá sữa PRE NAN B NW026-1 S VN hộp 400g của công ty TNHH NESTLE VIỆT NAM có giá bán cho bệnh viện là 179.896 đồng/hộp, thấp hơn gần 20.000 đồng so với giá bán buôn thông thường, sữa NAN PELARGON BL NWKB003 N5 VN cũng có giá bán cho bệnh viện thấp hơn 19.000 đồng/hộp; giá cao nhất là sữa Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam có giá 699.435 đồng/hộp thiếc 1.800g.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, mức giá bán buôn áp dụng từ ngày hôm nay có mức thấp hơn so với mặt bằng giá chung khi chưa có giá trần từ 100.000-120.000 đồng/hộp tùy theo sản phẩm.

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐVT: đồng/hộp

STT

Tên sản phẩm

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT)

Giá đăng ký bán buôn (đã bao gồm VAT)

1

 

Enfamil A+ 1

 

400g

 

Hộp thiếc

187.000

187.000

 

2

 

 

Enfamil A+ 1

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

381.000

 

 

381.000

 

 

3

 

 

Enfamil A+ 2

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

363.000

 

 

363.000

 

 

4

 

 

Enfagrow A+ 3

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

309.000

 

 

309.000

 

 

5

 

 

Enfagrow A+ 3

 

 

1800g

 

 

Hộp thiếc

 

 

563.000

 

 

563.000

 

 

6

 

 

Enfalac Premature Formula

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

188.300

 

 

188.265

 

 

7

 

 

Enfalac Lactose Free

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

169.800

 

 

169.741

 

 

8

 

 

Enfalac A+ Gentle Care

 

 

352g

 

 

Hộp thiếc

 

 

217.000

 

 

216.964

 

 

9

 

 

Pregestimil

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

229.900

 

 

229.790

 

 

10

 

 

Nutramigen

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

257.500

 

 

257.323

 

 

11

 

 

Enfamil A + 2

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

191.200

 

 

191.125

 

 

12

 

 

Enfagrow A+ 3

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

171.500

 

 

171.424

 

 

13

 

 

Enfagrow A+ 3

 

 

650g

 

 

Hộp giấy

 

 

230.700

 

 

230.681

 

 

14

 

 

Enfagrow A+ 4

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

145.500

 

 

145.497

 

 

15

 

 

Enfagrow A+ 4

 

 

650g

 

 

Hộp giấy

 

 

196.700

 

 

196.647

 

 

16

 

 

Enfagrow A+ 4

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

295.000

 

 

294.921

 

 

17

 

 

Enfamil A + 1 360° Brain Plus

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

225.600

 

 

225.599

 

 

18

 

 

Enfamil A + 1 360° Brain Plus

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

468.000

 

 

467.951

 

 

19

 

 

Enfamil A + 2 360° Brain Plus

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

216.400

 

 

216.337

 

 

20

 

 

Enfamil A + 2 360° Brain Plus

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

445.400

 

 

445.324

 

 

21

 

 

Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

194.300

 

 

194.238

 

 

22

 

 

Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus

 

 

650g

 

 

Hộp giấy

 

 

261.500

 

 

261.415

 

 

23

 

 

Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

394.100

 

 

394.086

 

 

24

 

 

Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus

 

 

1800g

 

 

Hộp thiếc

 

 

718.900

 

 

699.435

 

 

25

 

 

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

164.900

 

 

164.835

 

 

26

 

 

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus

 

 

650g

 

 

Hộp giấy

 

 

222.800

 

 

222.750

 

 

27

 

 

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

334.300

 

 

334.213

 

 

28

 

 

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus

 

 

1800g

 

 

Hộp thiếc

 

 

609.400

 

 

609.356

 

 

29

 

 

Enfamil A+ Lactosefree 360° Brain Plus

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

212.300

 

 

212.146

 

 

30

 

 

Enfamil A+ Gentle Care 360° Brain Plus

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

248.500

 

 

248.325

 

 

31

 

 

Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus

 

 

180 ml

 

 

Hộp giấy

 

 

15.470

 

 

15.466

 

 

32

 

 

Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus

 

 

180 ml

 

 

Hộp giấy

 

 

15.470

 

 

15.466

 

 

33

 

 

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus

 

 

180 ml

 

 

Hộp giấy

 

 

15.470

 

 

15.466

 

 

34

 

 

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus

 

 

180 ml

 

 

Hộp giấy

 

 

15.470

 

 

15.466

 

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆT NAM :

 

STT

 

 

Tên sản phẩm sữa

 

 

Trọng lượng

 

 

Đơn vị tính

 

 

Giá bán buôn tối đa

(đã bao gồm VAT)

 

 

Giá đăng ký bán buôn

(Đã bao gồm VAT)

 

 

Bán ra thị trường

 

 

Bán cho bệnh viện

 

 

1

 

 

NAN Pro 3 LEB047 Tin VN

 

 

900 g

 

 

Hộp thiếc

 

 

334.000

 

 

334.000

 

 

 

 

2

 

 

NAN 2 BL InfMPwdr LEB011A-2 VN

 

 

800 g

 

 

Hộp thiếc

 

 

328.000

 

 

328.000

 

 

 

 

3

 

 

NAN 1 BL NWB019-4-S VN

 

 

800 g

 

 

Hộp thiếc

 

 

323.000

 

 

323.000

 

 

 

 

4

 

 

LACTOGEN 3 LCOMFORTISGoldLEB105

 

 

900 g

 

 

Hộp thiếc

 

 

226.000

 

 

226.000

 

 

 

 

5

 

 

NAN 2 BLInfMPwdr LEB011A-2 N5 VN

 

 

400 g

 

 

Hộp thiếc

 

 

183.000

 

 

183.000

 

 

 

 

6

 

 

NAN PRO 1 BL NWB019-4-S VN

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

182.903

 

 

182.903

 

 

 

 

7

 

 

NAN Kid 4 LNFB003 Tin VN

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

324.166

 

 

324.166

 

 

 

 

8

 

 

PRE NAN B NW026-1 S VN

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

199.884

 

 

199.884

 

 

179.896

 

 

9

 

 

NAN AL 110 DS082-4 VN

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

162.041

 

 

162.041

 

 

 

 

10

 

 

NAN PELARGON BL NWKB003 N5 VN

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

189.488

 

 

189.488

 

 

170.539

 

 

11

 

 

NAN HA NWHB222 VN

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

229.975

 

 

229.975

 

 

 

 

12

 

 

LACTOGEN GOLD 1 LR NWB050-1 VN

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

140.452

 

 

140.452

 

 

 

 

13

 

 

LACTOGEN GOLD 1 LR NWB050-1 VN

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

285.573

 

 

285.573

 

 

 

 

14

 

 

LACTOGEN 2 LR Gold LEB065 VN

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

258.566

 

 

258.566

 

 

 

 

15

 

 

LACTOGEN 4 LR Gold LNFB001 Tin VN

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

237.727

 

 

237.727

 

 

 

 

16

 

 

LACTOGEN 1 Complete Tin VN

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

85.688

 

 

85.688

 

 

 

 

17

 

 

LACTOGEN 2 Complete Tin VN

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

163.625

 

 

163.625

 

 

 

 

18

 

 

LACTOGEN COMPLETE 3 LE100-1 VN

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

159.791

 

 

159.791

 

 

 

 

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A VIỆT NAM

 

 
         

 

ĐVT: đồng/hộp

 

 

 

STT

 

 

Tên sản phẩm sữa

 

 

Trọng lượng

 

 

Đơn vị tính

 

 

Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT)

 

 

Giá đăng ký bán buôn (đã bao gồm VAT)

 

 
 

 

1

 

 

Abbott Grow 3

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

258.000

 

 

258.000

 

 

 

2

 

 

Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro)

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

405.000

 

 

405.000

 

 

 

3

 

 

Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro)

 

 

1,7kg

 

 

Hộp thiếc

 

 

692.000

 

 

692.000

 

 

 

4

 

 

Grow G- power hương vani

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

360.000

 

 

360.000

 

 

 

5

 

 

Grow G- power hương vani

 

 

1,7kg

 

 

Hộp thiếc

 

 

610.000

 

 

610.000

 

 

 

6

 

 

Abbott Grow 1

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

148.000

 

 

148.000

 

 

 

7

 

 

Abbott Grow 1

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

308.000

 

 

308.000

 

 

 

8

 

 

Abbott Grow 2

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

145.000

 

 

145.000

 

 

 

9

 

 

Abbott Grow 2

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

293.000

 

 

293.000

 

 

 

10

 

 

Abbott Grow 3

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

127.000

 

 

127.000

 

 

 

11

 

 

Abbott Grow 4 ( với DHA)

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

141.000

 

 

141.000

 

 

 

12

 

 

Abbott Grow 4 ( với DHA)

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

295.000

 

 

295.000

 

 

 

13

 

 

Abbott Grow 4 (với DHA)

 

 

1,7kg

 

 

Hộp thiếc

 

 

511.000

 

 

511.000

 

 

 

14

 

 

Similac Newborn IQ (với Intelli-Pro)

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

247.000

 

 

247.000

 

 

 

15

 

 

Similac Newborn IQ (với Intelli-Pro)

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

514.000

 

 

514.000

 

 

 

16

 

 

Similac Gain IQ (với Intelli-Pro)

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

242.000

 

 

242.000

 

 

 

17

 

 

Similac Gain IQ (với Intelli-Pro)

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

505.000

 

 

505.000

 

 

 

18

 

 

Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro)

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

199.000

 

 

199.000

 

 

 

19

 

 

Grow G- power hương vani

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

178.000

 

 

178.000

 

 

 

20

 

 

Similac GainKid IQ (với Intelli-Pro)

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

201.000

 

 

201.000

 

 

 

21

 

 

Similac GainKid IQ (với Intelli-Pro)

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

415.000

 

 

415.000

 

 

 

22

 

 

Similac IQ

 

 

59ml

 

 

Chai nhựa

 

 

13.000

 

 

13.000

 

 

 

23

 

 

Grow Advance Vanilla

 

 

115ml

 

 

Hộp giấy

 

 

8.300

 

 

8.300

 

 

 

24

 

 

Grow Advance Chocolate

 

 

115ml

 

 

Hộp giấy

 

 

8.300

 

 

8.300

 

 

 

25

 

 

Grow Advance Vanilla

 

 

180ml

 

 

Hộp giấy

 

 

14.000

 

 

14.000

 

 

 

26

 

 

Similac Neosure IQ

 

 

370g

 

 

Hộp thiếc

 

 

237.000

 

 

237.000

 

 

 

27

 

 

Similac Neosure IQ

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

534.000

 

 

534.000

 

 

 

28

 

 

Similac Neosure

 

 

59ml

 

 

Chai nhựa

 

 

11.000

 

 

11.000

 

 

 

29

 

 

Similac Total Comfort 1

 

 

360g

 

 

Hộp thiếc

 

 

264.000

 

 

264.000

 

 

 

30

 

 

Similac Gain Total Comfort

 

 

360g

 

 

Hộp thiếc

 

 

260.000

 

 

260.000

 

 

 

31

 

 

Similac Gain Total Comfort

 

 

820g

 

 

Hộp thiếc

 

 

562.000

 

 

562.000

 

 

 

32

 

 

Gain Plus Total Comfort

 

 

360g

 

 

Hộp thiếc

 

 

241.000

 

 

241.000

 

 

 

33

 

 

Gain Plus Total Comfort

 

 

820g

 

 

Hộp thiếc

 

 

543.000

 

 

543.000

 

 

 

34

 

 

Similac Special Care 24

 

 

59ml

 

 

Chai nhựa

 

 

11.000

 

 

11.000

 

 

 

35

 

 

Similac Special Care 30

 

 

59ml

 

 

Chai nhựa

 

 

14.000

 

 

14.000

 

 

 

36

 

 

Similac Special Care 24 HP

 

 

59ml

 

 

Chai nhựa

 

 

14.000

 

 

14.000

 

 

 

37

 

 

Similac Human Milk Fortifier

 

 

0,9g

 

 

Gói

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

 

38

 

 

Alimentum

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

337.000

 

 

337.000

 

 

 

39

 

 

Similac Spit - up Relief IQ

 

 

375g

 

 

Hộp thiếc

 

 

277.000

 

 

277.000

 

 

 

40

 

 

Similac Isomil IQ 1

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

277.000

 

 

277.000

 

 

 

41

 

 

Similac Isomil IQ 2

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

277.000

 

 

277.000

 

 

 

42

 

 

Similac Isomil IQ 3

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

250.000

 

 

250.000

 

 

 

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

ĐVT: đồng/hộp

 

 

 

STT

 

 

Tên sản phẩm sữa

 

 

Trọng lượng

 

 

Đơn vị tính

 

 

Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT)

 

 

Giá đăng ký bán buôn (đã bao gồm VAT)

 

 
 

 

1

 

 

FRISOLAC GOLD 1

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

196.000

 

 

196.000

 

 

 

2

 

 

FRISOLAC GOLD 1

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

406.000

 

 

406.000

 

 

 

3

 

 

FRISOLAC GOLD 2

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

400.000

 

 

400.000

 

 

 

4

 

 

FRISO GOLD 3

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

365.000

 

 

365.000

 

 

 

5

 

 

FRISO GOLD 3

 

 

1500g

 

 

Hộp thiếc

 

 

550.000

 

 

550.000

 

 

 

6

 

 

Dutch Baby GOLD STEP1

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

134.800

 

 

134.800

 

 

 

7

 

 

Dutch Baby GOLD STEP1

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

265.400

 

 

265.400

 

 

 

8

 

 

Dutch Baby GOLD STEP2

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

134.800

 

 

134.800

 

 

 

9

 

 

Dutch Baby GOLD STEP2

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

265.400

 

 

265.400

 

 

 

10

 

 

Dutch Lady 123 GOLD

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

229.800

 

 

229.800

 

 

 

11

 

 

Dutch Lady 123 GOLD VANILLA

 

 

1500g

 

 

Hộp thiếc

 

 

348.000

 

 

348.000

 

 

 

12

 

 

Dutch Lady 456 GOLD

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

215.300

 

 

215.300

 

 

 

13

 

 

Dutch Lady 456 GOLD

 

 

1500g

 

 

Hộp giấy

 

 

372.800

 

 

372.800

 

 

 

14

 

 

FRISOLAC GOLD 2

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

210.300

 

 

210.300

 

 

 

15

 

 

FRISO GOLD 3

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

193.200

 

 

193.200

 

 

 

16

 

 

FRISO GOLD 4

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

341.800

 

 

341.800

 

 

 

17

 

 

Dutch Lady 123 GOLD BIB

 

 

1600g

 

 

Hộp giấy

 

 

355.300

 

 

355.300

 

 

 

18

 

 

Dutch Lady 123 GOLD BIB

 

 

2000g

 

 

Hộp giấy

 

 

444.000

 

 

444.000

 

 

 

19

 

 

Dutch Lady Complete

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

113.200

 

 

113.200

 

 

 

20

 

 

Dutch Lady Complete

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

226.500

 

 

226.500

 

 

 

21

 

 

FRISOLAC 2

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

278.300

 

 

278.300

 

 

 

22

 

 

FRISO 3

 

 

1500g

 

 

Hộp giấy

 

 

380.800

 

 

380.800

 

 

 

23

 

 

FRISO 3

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

254.500

 

 

254.500

 

 

 

24

 

 

FRISO 4

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

235.500

 

 

235.500

 

 

 

25

 

 

FRISOLAC 1

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

280.600

 

 

280.600

 

 

 

26

 

 

FRISO GOLD 4

 

 

1500g

 

 

Hộp thiếc

 

 

584.100

 

 

584.100

 

 

 

27

 

 

Dutch Baby MAU LỚN BIB

 

 

400g

 

 

Hộp giấy

 

 

88.900

 

 

88.900

 

 

 

28

 

 

Dutch Baby MAU LỚN

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

110.600

 

 

110.600

 

 

 

29

 

 

Dutch Baby MAU LỚN

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

221.300

 

 

221.300

 

 

 

30

 

 

Dutch Lady TẬP ĐI BIB

 

 

400g

 

 

Hộp giấy

 

 

86.200

 

 

86.200

 

 

 

31

 

 

Dutch Lady TẬP ĐI

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

216.000

 

 

216.000

 

 

 

32

 

 

Dutch Lady KHÁM PHÁ

 

 

1500g

 

 

Hộp thiếc

 

 

286.600

 

 

286.600

 

 

 

33

 

 

Dutch Lady TÒ MÒ BIB

 

 

400g

 

 

Hộp giấy

 

 

75.800

 

 

75.800

 

 

 

34

 

 

Dutch Lady TÒ MÒ

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

189.900

 

 

189.900

 

 

 

35

 

 

Dutch Lady TÒ MÒ

 

 

1500g

 

 

Hộp thiếc

 

 

294.400

 

 

294.400

 

 

 

36

 

 

Dutch Lady KHÁM PHÁ BIB

 

 

400g

 

 

Hộp giấy

 

 

74.000

 

 

74.000

 

 

 

37

 

 

Dutch Lady KHÁM PHÁ

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

184.700

 

 

184.700

 

 

 

38

 

 

Dutch Lady KHÁM PHÁ

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

351.100

 

 

351.100

 

 

 

39

 

 

Dutch Lady SÁNG TẠO

 

 

1500g

 

 

Hộp thiếc

 

 

280.500

 

 

280.500

 

 

 

40

 

 

Dutch Lady SÁNG TẠO BIB

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

72.300

 

 

72.300

 

 

 

41

 

 

Dutch Lady SÁNG TẠO

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

181.200

 

 

181.200

 

 

 

42

 

 

Dutch Lady SÁNG TẠO

 

 

2000g

 

 

Hộp giấy

 

 

344.100

 

 

344.100

 

 

 

43

 

 

FRISO GOLD PEDIA VANILLA

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

226.500

 

 

226.500

 

 

 

44

 

 

FRISO GOLD PEDIA VANILLA

 

 

900g

 

 

Hộp thiếc

 

 

472.100

 

 

472.100

 

 

 

45

 

 

FRISOLAC COMFORT

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

143.300

 

 

143.300

 

 

 

46

 

 

FRISOLAC PREMATURE

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

154.200

 

 

154.200

 

 

 

47

 

 

FRISOSOY

 

 

400g

 

 

Hộp thiếc

 

 

154.200

 

 

154.200

 

 
T.Hà

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).