Hơn 70.000 khách hàng ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ từ Agribank

19 Tháng 08, 2021 | 09:59

(NLĐO) - Sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng khách hàng và cộng đồng trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19, thời gian qua, cùng với toàn ngành ngân hàng, Agribank luôn tiên phong, chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế trên khắp cả nước sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất - kinh doanh.

Nhanh chóng chia sẻ khó khăn với khách hàng

Thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng; ngay từ thời điểm đầu năm 2020 khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát trong nước, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Nhân hàng Nhà nước, Agribank đã nhanh chóng vào cuộc thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bao gồm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, cho vay mới... theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN.

Hơn 70.000 khách hàng ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ từ Agribank - Ảnh 1.

Ngay từ thời điểm dịch bệnh bắt đầu bùng phát trong nước, Agribank đã nhanh chóng vào cuộc thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tính đến tháng 7-2021, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Agribank khoảng 170.000 tỉ đồng. Đến nay, Agribank đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 9.288 khách hàng với dư nợ (gốc và lãi) là 26.997 tỉ đồng, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho 1.465 khách hàng với dư nợ miễn, giảm lãi 3.653 tỉ đồng; cho vay mới đạt trên 250.000 tỉ đồng với khoảng 50.000 khách hàng.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, Agribank đã tiên phong 7 lần giảm lãi suất cho vay trong đó có 4 lần giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên; 9 lần giảm phí dịch vụ; đồng thời triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5% - 2,5% so với trước khi có dịch bệnh Covid-19 để đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng khách hàng.

Hơn 70.000 khách hàng ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ từ Agribank - Ảnh 2.

Kịp thời và thiết thực đến với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho đối tượng khách hàng này được triển khai từ đầu năm 2020 với quy mô 100.000 tỉ đồng

Tính cả năm 2020 và nửa đầu năm 2021, Agribank đồng loạt triển khai nhiều chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi, đến nay, việc thực hiện giải ngân các chương trình này đang phát huy hiệu quả. Hàng chục nghìn khách hàng trong cả nước đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank, tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kịp thời và thiết thực đến với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho đối tượng khách hàng này được triển khai từ đầu năm 2020 với quy mô 100.000 tỉ đồng (năm 2021 nâng lên 200.000 tỉ đồng), lãi suất cho vay ngắn hạn dưới 7%/năm, trung, dài hạn từ 6,5%, giảm đến 2,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường, cùng đối tượng; doanh số giải ngân đến 31-7-2021 đạt trên 102 nghìn tỉ đồng với khoảng 9.000 khách hàng.

Hơn 70.000 khách hàng ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ từ Agribank - Ảnh 3.

Hàng chục nghìn khách hàng trong cả nước đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank, tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh

Tiếp theo đó, ngày 14-7-2021 vừa qua, Agribank tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, trong đó giảm đến 10% lãi suất đối với các khách hàng còn dư nợ tại thời điểm 15-7-2021 và các khách hàng phát sinh dư nợ sau ngày 15-7-2021 đến 31-12-2021. Số lãi giảm đối với dư nợ tại ngày 15-7-2021 là: 4.500 tỉ đồng; Số lãi dự kiến tiếp tục giảm sau 15-7-2021 là khoảng 1.000 tỉ đồng.

Agribank cũng đồng thời triển khai một loạt chương trình ưu đãi cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp bao gồm: Chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng FDI với quy mô 5.000 tỉ đồng và 150 triệu USD được triển khai từ tháng 7-2020 lãi suất cho vay dưới 4,8%, sau một năm triển khai, doanh số giải ngân đến 31-7-2021 đạt 1.272 tỉ đồng và 74 triệu USD.

Chương trình tín dụng ưu đãi khách hàng lớn với quy mô 35.000 tỉ đồng được triển khai từ tháng 10-2020, tính đến 31-7-2021, doanh số giải ngân đạt 12.136 tỉ đồng. Với đối tượng khách hàng xuất nhập khẩu, Agribank triển khai chương trình ưu đãi với quy mô 15.000 tỉ đồng và 30 triệu USD, mức cho vay thấp nhất đối với VNĐ là 3,5%/năm, đối với USD là 1,7%/năm vừa được triển khai trong tháng 6-2021, doanh số giải ngân đến 31-7-2021 đạt 685 tỉ đồng và 48 triệu USD.

Cũng trong tháng 6-2021, Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô 30.000 tỉ đồng, lãi suất ngắn hạn dưới 6,5%, lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 6,5%, giảm 2%/năm so với lãi suất thông thường, cùng đối tượng; tính đến 31-7-2021, doanh số giải ngân đạt 166 tỉ đồng với 30 khách hàng.

Bên cạnh đó, từ cuối tháng 6-2021, Agribank cũng triển khai chương trình cho vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi đối với khách hàng cá nhân khu vực đô thị với quy mô 20.000 tỉ đồng, lãi suất cho vay từ 6,5%/năm - 7%/năm; đến 31-7-2021, sau hơn 1 tháng triển khai, doanh số giải ngân đạt 417 tỉ đồng với 465 khách hàng.

Đồng thời, nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ khách hàng, Agribank đã miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống áp dụng đối với khách hàng cá nhân và tổ chức có tài khoản thanh toán tại Agribank, giao dịch trên các kênh ngân hàng điện tử (Agribank E-Mobile Banking, Agribank Internet Banking, ATM/CDM) và tại quầy giao dịch của Agribank. Mới đây, ngày 29-7-2021, Agribank tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn các chi nhánh trong toàn hệ thống khuyến khích khách hàng dùng các phương thức thanh toán điện tử thực hiện các giao dịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, Agribank giảm 5% phí rút tiền tại ATM của ngân hàng khác từ ngày 5-8-2021 đến hết ngày 31-12-2021 đối với chủ thẻ nội địa của Agribank với mong muốn tiếp sức cho khách hàng vượt qua khó khăn trong mùa dịch.

Làm tốt công tác an sinh xã hội

Trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 ngày càng gia tăng, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng Agribank đã và đang quyết liệt cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm vừa đảm bảo chống dịch, vừa phát triển kinh tế, góp phần đưa sản xuất, kinh doanh hồi phục nhanh sau dịch bệnh.

Năm 2020, Agribank đã cắt giảm tối đa các loại chi phí, giảm tiền lương và giảm lợi nhuận 3.000-4.000 tỉ đồng để tập trung nguồn lực tài chính chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân, khách hàng hộ sản xuất và doanh nghiệp.

Năm 2021, với các biện pháp hỗ trợ, giảm lãi suất cho vay; miễn và giảm phí thanh toán, phí rút tiền, Agribank dự kiến sẽ giảm khoảng hơn 7.000 tỉ đồng để hỗ trợ khách hàng và nền kinh tế chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hơn 70.000 khách hàng ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ từ Agribank - Ảnh 4.

Agribank thể hiện trách nhiệm tiên phong của một doanh nghiệp, luôn sẵn sàng chia sẻ, đồng hành, tiếp sức cho người dân, khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh Covid-19

Là định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, Agribank cũng đồng thời thể hiện trách nhiệm tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, sẵn sàng chung tay vượt khó cùng cộng đồng.

Cùng với các biện pháp kinh tế tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do tác động của dịch Covid-19, đến nay hệ thống Agribank đã ủng hộ trên 300 tỉ đồng bao gồm cả tiền và hiện vật cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cả nước.

Trong đó, đóng góp gần 90 tỉ đồng vào Quỹ Vắc-xin Phòng, chống Covid-19; Ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho TP Hà Nội, TP HCM và các địa phương có dịch số tiền trên 83 tỉ đồng; Tài trợ cho lĩnh vực y tế, bệnh viện số tiền trên 33 tỉ đồng;

Cán bộ các chi nhánh ủng hộ tại địa phương gần 28 tỉ đồng và 53,3 tỉ đồng thu được qua 2 đợt vận động toàn thể cán bộ Agribank tham gia ủng hộ một ngày lương và dùng nguồn thu nhập của cá nhân để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Công đoàn Agribank phát động đã được sử dụng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương trên toàn quốc.

Hiện nay, công tác quyên góp ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 vẫn đang được các đơn vị trong toàn hệ thống tích cực triển khai thực hiện nhằm góp phần tăng thêm nguồn lực cho Chính phủ và các địa phương trong cuộc chiến chống Covid-19.

Thông qua hàng loạt các biện pháp kinh tế và hoạt động an sinh xã hội, cũng như chủ động cắt giảm chi phí hoạt động và giảm lợi nhuận để hỗ trợ cho khách hàng và cộng đồng, cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất lớn của Agribank trong việc thực thi và phát huy hiệu quả những chính sách hỗ trợ từ phía ngành ngân hàng; đồng thời thể hiện trách nhiệm tiên phong của một doanh nghiệp, luôn sẵn sàng chia sẻ, đồng hành, tiếp sức cho người dân, khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh Covid-19.

TRƯƠNG HUYỀN - MINH KHƯƠNG

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).