Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu ra mắt Quốc hội

28 Tháng 07, 2016 | 10:08

(NLĐO)- Chính phủ mới do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu cùng 5 Phó Thủ tướng (1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao), 17 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ra mắt QH sáng nay 28-7.

Tiếp tục chương trình nghị sự, sáng nay 28-7, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tiến hành bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua các Nghị quyết, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Kết quả QH đã phê chuẩn 5 Phó Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 94,94% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

2. Ông Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ QH khoá XIII giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ QH khoá XIV: 97,77% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

3. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 96,36% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

4. Ông Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ QH khoá XIV: 95,75% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

5. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 90,08% tổng số ĐBQh bỏ phiếu đồng ý.


Chính phủ mới ra mắt Quốc hội - Ảnh chụp qua màn hình

Chính phủ mới ra mắt Quốc hội - Ảnh chụp qua màn hình

Kết quả phiếu bầu 17 Bộ trưởng các Bộ:

6. Ông Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ QH khoá XIV: 96,56% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

7. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ QH khoá XIV: 95,75% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

8. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 90,89% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

9. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ QH khoá XIV: 90,69% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

10. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ QH khoá XIV: 91,50% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

11. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ QH khoá XIV: 94,74% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

12. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ QH khoá XIV: 92,71% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

13. Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ QH khoá XIV: 86,64% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

14. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ QH khoá XIV: 91,30% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

15. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm QH khoá XIV: 89,88% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

16. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ QH khoá XIV: 83,40% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

17. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ QH khoá III, giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ QH khoá XIV: 92,71% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

Các ĐB QH chúc mừng các thành viên Chính phủ - ảnh chụp qua màn hình
Các ĐB QH chúc mừng các thành viên Chính phủ - ảnh chụp qua màn hình

18. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ QH khoá XIV: 80,97% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

19. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ QH khoá XIV: 91,50% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

20. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ QH khóa XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 93,93% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

21. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ QH khoá XIII giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ QH khoá XIV: 91,90% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

22. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ QH khoá XIV: 93,52% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

Kết quả phiếu bầu 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ:

23. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ QH khoá XIV: 97,57% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

24. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ QH khoá XIV: 93,93% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

25. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 88,87% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

26. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 91,70% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

N.Quyết-V.Duẩn-P.Nhung

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Thăm dò ý kiến

Linh vật mèo nào đẹp nhất Tết Quý Mão 2023?

 •  Linh vật mèo ở Đà Nẵng
 •  Linh vật mèo ở Quảng Trị
 •  Linh vật mèo ở TP HCM
 •  Linh vật mèo tại Bình Định
 •  Ý kiến khác
 •  Linh vật mèo ở Quảng Ngãi
 •  Linh vật mèo Bình Dương
 •  Linh vật mèo Bình Phước
 •  Linh vật mèo Khánh Hoà
 •  Linh vật mèo Nghệ An
 •  Linh vật mèo ở Cần Thơ
 •  Linh vật mèo của An Giang
 •  Linh vật mèo của Đồng Tháp
 •  Linh vật mèo của Bạc Liêu
 •  Linh vật mèo của Long An
vote result

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).