(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

11 Tháng 02, 2018 | 10:21

Năm 2017, hàng loạt kết luận của Ủy ban Kểm tra Trung ương với những thông tin về nhiều cá nhân, doanh nghiệp nhà nước đã khiến dư luận sục sôi.

Năm 2017, hàng loạt kết luận của Ủy ban Kểm tra Trung ương với những thông tin về nhiều cá nhân, doanh nghiệp nhà nước đã khiến dư luận sục sôi.

(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 1.
(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 2.

háng 4-2017, tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN); ông Đinh La Thăng cùng 4 lãnh đạo PVN vì những vi phạm trong giai đoạn 2009-2015.

Ban Thường vụ Đảng ủy PVN đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến HĐTV và một số đơn vị thành viên có vi phạm rất nghiêm trọng, để mất vốn gần 900 tỉ đồng; trong đó, góp vốn vào Ngân hàng Cổ phần Đại Dương (OceanBank) mất 800 tỉ đồng…

(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 4.

Cơ quan kiểm tra của Đảng đã chỉ rõ ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN giai đoạn 2009-2011. Đồng thời, quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 với ông Phùng Đình Thực; cách chức Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 với ông Đỗ Văn Hậu; khai trừ Đảng ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐTV PVN; cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch HĐTV.

Ngày 7-5-2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII. Bộ Chính trị sau đó quyết định ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM...

Tại kỳ họp thứ 16, 17 vào tháng 7 và 9-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo đó, Ủy ban đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và một số cá nhân gồm: ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Đỗ Quang Chiêu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; ông Đỗ Duy Phi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ủy ban quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn; kỷ luật cảnh cáo ông Đỗ Quang Chiêu và ông Đỗ Duy Phi; đồng thời đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Dũng…

(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 5.
(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 7.

ại kỳ họp thứ 17, 18 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền TP Đà Nẵng và bức xúc trong nhân dân.

Quyết định kỷ luật cũng đã được thi hành với ông Huỳnh Đức Thơ; đồng thời đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Xuân Anh.

(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 8.

Ngày 6-10-2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông báo trên cương vị người đứng đầu cấp ủy TP, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.


(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 9.

háng 11-2017, kỳ họp 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.

(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 11.

Trong đó, với cương vị người đứng đầu, ông Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 (đến tháng 2-2015), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015; chịu trách nhiệm với vai trò chủ trì để Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương một số dự án có sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, tại kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Phạm Văn Vọng theo thẩm quyền.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy  ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thi hành kỷ luật đảng đối với ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng và ông Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Kết quả kiểm tra đã phát hiện ông Ngô Văn Tuấn "ưu ái, nâng đỡ không trong sáng" đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh trong việc ra các quyết định về công tác cán bộ vi phạm các quy định của Đảng và nhà nước.


(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 12.

Ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015; Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, bị Ủy Ban Kiểm tra Trung ương kết luận có nhiều vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam (con ông Thanh). 

(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 13.
(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 15.

uối tháng 7-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 16, trong đó có việc xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, do liên quan tới thời gian bà giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ 1-2004 đến 5-2010). Sau kết luận này, bà Thoa đã bị miễn nhiệm các chức vụ hiện tại.

Không chỉ là thứ trưởng đương nhiệm, hồi tháng 4-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 13 đã xem xét, kết luận các nội dung về thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân có liên quan tại nhiệm kỳ 2011-2016.

Ban cán sự đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, để Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân có nhiều vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

(eMagazine) - Những “cú đấm” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 16.

Tại kết luận này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lương Duy Hanh; đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng và ông Bùi Cách Tuyến, nguyên Thứ trưởng…

Ngoài ra, liên quan tới Formosa, ông Võ Kim Cự khi đó là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã bị xóa tư cách "nguyên". Ông Cự hiện cũng không còn làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


Như Phong

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).