Hội nghị Trung ương 13 thành công tốt đẹp

10 Tháng 10, 2020 | 07:04

Tại Hội nghị Trung ương 13, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 9-10, sau gần 5 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 13) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bế mạc nêu rõ Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định trong 9 tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình này, nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn đã được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt để duy trì ở mức cao nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Kết quả là kinh tế vẫn tăng trưởng dương, đạt trên 2% trong 9 tháng đầu năm, dự kiến từ 2%-3% trong năm 2020 (được đánh giá là một trong số 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong bối cảnh đại dịch, kinh tế thế giới và nhiều nước lớn dự kiến tăng trưởng âm). Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; cán cân thương mại có thặng dư cao, xuất siêu 17 tỉ USD, dự trữ ngoại hối tăng cao (khoảng 93 tỉ USD)…

Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Hội nghị nhất trí rằng Việt Nam bước vào năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn so với 10 năm trước do tác động của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu. Từ đó, cần tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh và triển vọng kinh tế - xã hội thế giới cũng như trong nước từ nay đến hết năm 2020 và các năm 2021-2022.

Một nội dung quan trọng khác, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, các dự thảo mới được chuẩn bị rất công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; đã kế thừa, bổ sung, phát triển đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng ta trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng.

Hội nghị Trung ương 13 thành công tốt đẹp - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Ảnh: Đoàn Bắc

Nổi bật là về nhận thức, dự thảo các văn kiện đã phân tích, đánh giá, tạo sự thống nhất cao trong nhận định về những kết quả, thành tựu đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra từ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Về tầm nhìn, đã cập nhật kịp thời những diễn biến mới nhất của tình hình trong nước và thế giới, phân tích, dự báo có cơ sở khoa học về tình hình và xu hướng phát triển của thế giới và đất nước trong giai đoạn mới, tạo cơ sở cho việc xác định các mục tiêu phát triển mới trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. 

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, dự thảo đã bám sát tình hình và xu hướng phát triển của đất nước và thế giới, đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm 2021-2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể với nhiều nội dung đổi mới quan trọng. Đặc biệt đã điều chỉnh, xác định rõ, chuẩn xác hơn mối quan hệ giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng XHCN; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường... Đồng thời, bổ sung mối quan hệ mới là giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Dân chủ, khách quan, công tâm

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị công phu, khoa học, bài bản, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử khóa XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Kết quả thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét tờ trình của Bộ Chính trị và ghi phiếu giới thiệu nhân sự trước khi Bộ Chính trị quyết định giới thiệu để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và bộ trưởng Bộ Y tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 13 đã thành công tốt đẹp! 

Thông qua nghị quyết Hội nghị

Văn phòng Trung ương cho biết trong phiên bế mạc của Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030...

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1-7-2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27, ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện chế độ tiền lương mới, bảo đảm phù hợp tình hình kinh tế, khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm, định hướng của Nghị quyết số 27.

Thế Dũng

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).