Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng: Tâm huyết từ kiều bào

24 Tháng 01, 2021 | 07:16

Kiều bào bày tỏ kỳ vọng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ là đại hội đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương để đề ra được những định hướng đúng đắn

Ðảng, Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc đến công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN). Ðặc biệt, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26-3-2004 và Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19-5-2015 của Bộ Chính trị đều khẳng định nhất quán chủ trương: "NVNƠNN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam".

Cởi mở, đổi mới

Sự đổi mới tư duy này đã tạo ra bước chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi người dân trong công tác đối với NVNƠNN. Điều này càng được thể hiện sinh động qua việc lấy ý kiến của NVNƠNN vào dự thảo văn kiện của Đảng. Qua nhiều kỳ đại hội, việc lấy ý kiến nhân dân, trong đó có cộng đồng bà con kiều bào, đã thể hiện quan điểm dân chủ, tinh thần hết sức cầu thị cũng như tôn trọng nhân dân của Đảng ta.

Đối với Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc này càng thể hiện tư duy đổi mới, cởi mở, tinh thần phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của người dân trong hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước cho các năm tới. Nhiều NVNƠNN bày tỏ khi nhận được dự thảo văn kiện, họ cảm thấy "choáng ngợp" bởi sự đồ sộ nhưng được trình bày súc tích của văn kiện. Bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến các kế sách làm cho dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Nội dung bao trùm mọi địa hạt từ chính trị, hành chính, hành pháp, đối ngoại, đối nội, giáo dục, khoa học, công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế, tài chính… Họ đánh giá các dự thảo báo cáo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học và có chất lượng, khái quát được toàn diện quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu về mọi mặt mà đất nước đã đạt được trong giai đoạn vừa qua cũng như chỉ ra một số hạn chế cần được khắc phục để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Ngoài ra, việc lấy ý kiến này được tổ chức bài bản, cách làm công khai, dân chủ. Thái độ trọng thị, tôn trọng ý kiến của người dân, của NVNƠNN là sự thể hiện quan điểm đổi mới của Đảng ta. Điều đó làm NVNƠNN cảm thấy mình được trân trọng, nói ra những điều họ quan tâm, tâm huyết với đất nước. Một khi họ quan tâm, tâm huyết rồi, họ sẽ đặt cái tâm, cái trí của mình vào đó để có những hiến kế, sáng kiến cho đất nước. Và họ tin tưởng những sáng kiến, hiến kế đó sẽ đi vào văn kiện, được thực hiện trong thực tiễn trong thời gian không xa.

Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng: Tâm huyết từ kiều bào - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên (giữa) gặp gỡ đoàn đại biểu kiều bào tham dự Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam”, tổ chức tại TP HCM vào tháng 10-2020Ảnh: Hoàng Triều

Những kỳ vọng thành công

Xuất phát từ sự tin tưởng đó, NVNƠNN đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Có rất nhiều ý kiến từ NVNƠNN góp ý về việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới quản lý công tác giáo dục - đào tạo, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường đại học. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo, tận dụng các cơ hội của công nghệ số cho phát triển quốc gia, nhất là trong bối cảnh kinh tế số đang được đẩy mạnh tại Việt Nam. Để làm được điều đó, Việt Nam cần chọn ngành mũi nhọn để đột phá.

Nhiều ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền, nhấn mạnh cần kiên quyết, hành động mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng, thông qua việc tăng cường giám sát, chú trọng làm tốt hơn nữa công tác cán bộ. Nhất là cần lựa chọn người có tâm có tầm; đội ngũ cán bộ trẻ vừa có đức vừa có học thức và tinh thần hội nhập để đưa vào các vị trí lãnh đạo. Đồng thời kiên quyết loại bỏ những người không đủ năng lực, phẩm chất, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nhiều NVNƠNN cũng nhấn mạnh nguồn lực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài còn rất lớn, trong đó có hàng ngàn chuyên gia, trí thức và thế hệ trẻ với trình độ cao. Do đó, bà con mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách phù hợp hơn, thuận lợi hơn. Nhất là trong tình hình mới, quyết sách, chính sách về NVNƠNN phải thông thoáng hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh để mọi người dân Việt Nam được tự hào với "dòng máu Việt".

Tin tưởng vào sự thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, NVNƠNN bày tỏ kỳ vọng đại hội lần này sẽ là ngày hội của tinh thần đoàn kết toàn Đảng, toàn dân; là Đại hội trí tuệ, kỷ cương để đề ra được những định hướng đúng đắn, khai thác mọi nguồn lực của dân tộc, tạo sự đột phá cho đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới. Họ cũng tin tưởng đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo có đủ đức, tài, xứng đáng với niềm tin của đất nước, của nhân dân, để lãnh đạo đất nước phát triển vững chắc, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân như ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiều bào rất xúc động trước các quyết sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với NVNƠNN khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đây là minh chứng hùng hồn nhất, thuyết phục nhất, còn hơn nhiều bài lý luận cho quan điểm nhất quán của Đảng ta: “NVNƠNN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Untitled-1

Sự quan tâm đặc biệt

Hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt sinh sống và làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 500.000 chuyên gia, trí thức.

Một thế hệ trí thức mới người gốc Việt trẻ và tài năng đang hình thành và phát triển, tập trung ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn như tin học, viễn thông, điện tử, vật liệu mới, chế tạo máy, sinh học...

Trong 5 năm gần đây, tổng kiều hối đạt hơn 71 tỉ USD. Tính đến tháng 10-2020, kiều bào từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 362 dự án FDI đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 1,6 tỉ USD. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn, mang tầm cỡ khu vực do những doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN) về nước thành lập, điều hành đã góp phần tạo công ăn việc làm, chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội.

Điều này cho thấy cộng đồng NVNƠNN ngày càng gắn bó với quê hương, trở thành một trong những nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào ta ở nước ngoài - điều này đã được khẳng định từ lâu.

Nhìn lại 16 năm thực hiện Nghị quyết 36 và 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNƠNN, có thể thấy "sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị" chính là sức mạnh tạo nên thành công để chủ trương "cộng đồng NVNƠNN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam" thực sự đi vào đời sống.

Sự quan tâm đặc biệt còn được chứng minh qua việc lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của kiều bào trong những dịp đi công tác nước ngoài hoặc dịp kiều bào về thăm quê hương.

Tình cảm đó càng được thể hiện rõ khi bà con phải đối mặt với những khó khăn của dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã rất quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng tích cực triển khai công tác hỗ trợ cho NVNƠNN về biện pháp phòng chống dịch, hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho cộng đồng tại một số địa bàn khó khăn, khẩn trương tổ chức các chuyến bay đưa công dân mắc kẹt, những người có hoàn cảnh khó khăn về nước tránh dịch...

Chúng ta tin tưởng rằng, trên con đường phía trước, bằng sự quan tâm đặc biệt, sự nỗ lực của gần 100 triệu người dân trong nước cùng sự đồng hành hướng về quê hương của 5,3 triệu đồng bào ở nước ngoài, chúng ta sẽ xây dựng được một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và một cộng đồng NVNƠNN phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại.

Đặng Minh Khôi (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Phùng Công Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM (Phan Anh ghi)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).