Kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn

27 Tháng 01, 2021 | 08:00

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - khẳng định đội ngũ CNVC-LĐ luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng ta

* Phóng viên: Thưa ông, quan điểm xây dựng, phát triển giai cấp công nhân (CN) của Đảng như thế nào?


Kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ảnh: NGUYỄN THẾ

- Ông Nguyễn Đình Khang: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn kiên định lập trường giai cấp CN; khẳng định địa vị lãnh đạo của giai cấp CN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng xác định sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp CN: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp CN với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tư tưởng, quan điểm của Đảng được thể hiện xuyên suốt trong văn kiện các kỳ đại hội, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Trong đó xác định rõ địa vị chính trị của giai cấp CN Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời nhấn mạnh xây dựng giai cấp CN lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị, của mỗi CN và toàn xã hội.

Nghị quyết chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò, địa vị chính trị của giai cấp CN, tạo điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* Ông có thể cho biết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của giai cấp CN hướng về Đại hội XIII?

- Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Trong mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng nói chung và đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đội ngũ CNVC-LĐ luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn về kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị; từ đó cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của CNVC-LĐ.

Các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị bài bản, công phu, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, được lấy ý kiến rộng rãi của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nội dung văn kiện mang tính toàn diện, sâu sắc, có nhiều điểm mới, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, có nhiều định hướng hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp CN, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động trước yêu cầu mới của đất nước.

Từ nhiều tháng qua, CNVC-LĐ trên cả nước đã ra sức thi đua lao động sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình đại hội. Đội ngũ CNVC-LĐ, tổ chức Công đoàn luôn mong muốn Đảng, nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách nhằm chăm lo, phát triển giai cấp CN lớn mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở, phúc lợi xã hội cho CN, người lao động; hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.

Tổ chức Công đoàn và CNLĐ mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên mới - xây dựng hạt nhân chính trị trong CNLĐ, nhất là CNLĐ trong doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài nhà nước, nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đoàn kết người lao động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, tham gia định hướng DN hoạt động đúng pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục tạo điều kiện để xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và nhà nước ta; là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại DN trong bối cảnh mới.

Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, CNVC-LĐ cả nước và tổ chức Công đoàn tin tưởng rằng với việc quán triệt vận dụng thành công những quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng giai cấp CN, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới, giai cấp CN Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng và là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Theo Tổng cục Thống kê, hiện nay, tổng số lao động làm công hưởng lương trong các loại hình doanh nghiệp có khoảng 24,5 triệu người; trong đó, CNLĐ trong các DN chiếm khoảng 60%, chiếm tỉ lệ khoảng 14% số dân và 27% lực lượng lao động xã hội.
VĂN DUẨN ghi

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).