Phát huy vai trò đặc biệt của TP HCM

31 Tháng 12, 2020 | 08:25

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM phải trên quan điểm phát huy vai trò đặc biệt của TP HCM trong mối quan hệ vùng TP HCM, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với cả nước

Ngày 30-12, Thành ủy TP HCM khóa IX nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 3. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM. Hội nghị lần này đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, trong đó có nội dung về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Xác định hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình cho biết mục tiêu điều chỉnh là để phù hợp với định hướng phát triển của toàn vùng TP HCM, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, vừa bảo đảm tầm nhìn, chiến lược dài hạn vừa định hướng, tạo điều kiện khả thi để thực hiện giải pháp cho các vấn đề đô thị như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường một cách quyết liệt, đồng bộ. Ông Lê Hòa Bình cho biết việc điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM phải bảo đảm tính kế thừa, tính đột phá, mạnh dạn đề xuất những cách tiếp cận, phương pháp mới phù hợp với mục tiêu điều chỉnh…

Phát huy vai trò đặc biệt của TP HCM - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên (phải) trao đổi với đại biểu dự hội nghị Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh TP HCM xác định đến năm 2040 sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối vùng giữa TP HCM và các địa phương lân cận cũng như kết nối giữa các khu vực khác nhau của TP HCM. Đồng thời, phát triển không gian đô thị TP thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cũng như phát triển đô thị tích hợp với hệ thống giao thông công cộng (TOD). Cùng với đó là cân bằng giữa phát triển mở rộng đô thị và tái phát triển các khu đô thị hiện hữu. Đặc biệt, hình thành các hạt nhân của các trung tâm: tri thức, y tế, văn hóa, giáo dục của vùng đô thị và các hạt nhân của các khu đô thị mới; củng cố cấu trúc đô thị đa cực. Theo đó, mỗi người dân được bảo đảm nhu cầu và dịch vụ công cộng; môi trường, không khí bảo đảm sức khỏe; tiếp cận được thực phẩm sạch, giá rẻ, đô thị chất lượng cao.

Về các định hướng sẽ bao gồm chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP - phát triển ngành dịch vụ; phát triển TP HCM thành đô thị thông minh. Đặc biệt là định hướng phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông - là nền tảng hình thành TP Thủ Đức; phát triển khu đô thị du lịch biển Cần Giờ; xây dựng 4 huyện ngoại thành phát triển thành quận.

Chú trọng hài hòa giữa cũ và mới

Chủ trì hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định TP HCM là đô thị loại đặc biệt trực thuộc trung ương, trung tâm kinh tế lớn nhất nước; là trung tâm văn hóa - thể dục thể thao, giáo dục - đào tạo, trung tâm khoa học - kỹ thuật và công nghệ của khu vực Đông Nam Bộ; có vị trí quan trọng, chiến lược phát triển của quốc gia và là đầu mối giao thông quan trọng của vùng, quốc gia và quốc tế; là một trong những địa bàn có vị trí, chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 phải trên quan điểm phát huy vai trò đặc biệt của TP trong mối quan hệ với vùng TP HCM, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với cả nước. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế, đặc biệt là thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các bên trong các lĩnh vực ưu tiên của TP HCM, phát triển hài hòa, đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị, giữa phát triển không gian đô thị và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường…

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, dự báo dân số và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội sẽ làm cơ sở hoàn tất điều chỉnh quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Ông yêu cầu trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lập quy hoạch, quy hoạch TP HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Người đứng đầu phải nêu gương về nói và làm

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo quy chế gồm 5 chương, 34 điều, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TP HCM. Quy chế này cũng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các cá nhân trong Thường trực Thành ủy; mối quan hệ công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy…

Nói về quy chế này, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đây là văn bản pháp lý cơ bản của từng tổ chức Đảng, cụ thể hóa nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư. Mục đích nhằm điều chỉnh hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên, quy định trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân, quy định các mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để mọi người làm đúng và làm tốt việc của mình. Theo ông, việc thảo luận kỹ, cho ý kiến về các nội dung dự thảo để góp phần liên tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy. Qua đó, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trách nhiệm, quyền hạn mối quan hệ tập thể, từng chức danh cấp ủy được tăng cường, nhất là quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII trong trạng thái "bình thường mới". Để TP phải tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, Ban Chấp hành Đảng bộ TP yêu cầu các cấp ủy chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao. Nhất là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X, đại biểu HĐND huyện - xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM, Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM.

Một nội dung quan trọng khác được Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu tiếp tục và kiên trì thực hiện trong năm 2021 là Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức và bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp, phát huy mạnh mẽ sự nêu gương, trước hết là nói và làm bằng chương trình hành động cụ thể. Đây như một cam kết chính trị của mỗi cán bộ trước Đảng bộ và nhân dân để làm cơ sở cho tổ chức Đảng phân tích, kiểm tra; cấp ủy nhận xét, đánh giá; nhân dân theo dõi, giám sát. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận đạt được những kết quả tích cực.

Trong năm 2021, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TP HCM sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thật hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư". Cùng với đó là nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ TP đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

PHAN ANH - TRƯỜNG HOÀNG

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).