Quyết định phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

15 Tháng 05, 2020 | 09:24

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới

Ngày 14-5, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 12) đã bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Hội nghị Trung ương 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra: xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng... Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Ba độ tuổi Ủy viên Trung ương

Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là "cái gốc của mọi công việc", nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và thống nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị trình hội nghị. Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các nghị quyết của Đảng. Ủy viên Trung ương phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước.

Quyết định phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: NHẬT BẮC

"Bản thân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi" - Tổng Bí thư phát biểu, đồng thời nhấn mạnh Ủy viên Trung ương phải có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

Ngoài ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những người thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài; còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Tăng cường số lượng Ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; tăng tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50-60 và từ 61 tuổi trở lên).

Chống vận động cục bộ, phe cánh

Về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư nhấn mạnh Trung ương nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị. Việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; trên cơ sở Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết quả giới thiệu tín nhiệm cao của Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Ủy viên Trung ương phải gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng trong quá trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, vận động cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...; cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch tìm cách phá hoại, chia rẽ, gây rối nội bộ.

Các trường hợp có đơn, thư tố cáo, khiếu nại hoặc phải xem xét về chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống,... thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan kiểm tra, rà soát kỹ, kết luận rõ trước khi Bộ Chính trị xem xét, quyết định…

Quy định chặt việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Nói về phương hướng bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu; bầu đủ 500 ĐBQH và đạt tỉ lệ ĐBQH chuyên trách… Gắn kết quả nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Người ứng cử làm ĐBQH, đại biểu HĐND chuyên trách cũng phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, độ tuổi theo quy định…

Đối với các trường hợp tự ứng cử, cũng phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh.

Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ ban hành chỉ thị; chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội khẩn trương hoàn chỉnh Đề án trình Quốc hội xem xét, quyết định để tổ chức thực hiện, bảo đảm chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương không mắc 1 trong 7 khuyết điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ việc kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong 7 khuyết điểm sau:

- Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng.

- Có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình.

- Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm.

- Ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín thấp.

- Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị khai trừ Đảng

Sáng 14-5, Trung ương làm việc tại hội trường bàn về công tác cán bộ. Tại buổi làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, gồm: ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum; bà Trần Thị Hiền - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12.

THẾ DŨNG

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).