Vi phạm của bí thư, chủ tịch TP Đà Nẵng là nghiêm trọng

18 Tháng 09, 2017 | 22:27

Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận vi phạm của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật

Từ ngày 13 đến 16-9, Ủy ban Kiểm tra trung ương (UBKTTƯ) đã họp kỳ 17, do ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm UBKTTƯ, chủ trì. Tại kỳ họp này, UBKTTƯ đã xem xét, kết luận về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân.

Buông lỏng quản lý đất đai

Theo kết luận của UBKTTƯ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 có các vi phạm, khuyết điểm như chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình; vi phạm Quy định số 42 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy và quy chế làm việc của thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ Thành ủy.

Việc xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng. Không nghiêm túc thực hiện Thông báo kết luận số 156 của Bộ Chính trị và Thông báo số 558 của UBKTTƯ trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển khai dự án…

Ngoài ra còn buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn TP, để xảy ra nhiều vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân. Quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng ý tiếp nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng sai quy định.

Vi phạm của bí thư, chủ tịch TP Đà Nẵng là nghiêm trọng - Ảnh 1.

Ảnh: Sông Hàn. Dữ liệu: Quỳnh Châu. Đồ họa: VƯƠNG FƯƠNG ANH

Sử dụng ô tô, nhà của doanh nghiệp

Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - có các vi phạm, khuyết điểm: Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của ông đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.

"Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm. Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội" - kết luận của UBKTTƯ nêu.

Đối với ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - có các vi phạm, khuyết điểm: Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Với trách nhiệm đứng đầu UBND TP, ông Huỳnh Đức Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị. Chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền TP thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

UBKTTƯ kết luận: "Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật".

Đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Phong Quang

Tại kỳ họp này, UBKTTƯ xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân thuộc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. UBKTTƯ đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của một số cá nhân thuộc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ như đã kết luận tại kỳ họp thứ 16 của UBKTTƯ, gồm: ông Nguyễn Phong Quang - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Thanh Hải - nguyên ủy viên chuyên trách, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Văn Út - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; bà Lê Thị Thu Hằng - nguyên kế toán trưởng; bà Sơn Thị Quanh Ni - thủ quỹ.

UBKTTƯ nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của các ông, bà nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của ban chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cũng căn cứ Quy định số 181 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKTTƯ quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với các ông, bà Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu Hằng; kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út; kỷ luật khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni. "Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang" - kết luận của UBKTTƯ nêu.

Kỷ luật nguyên lãnh đạo Vinachem

Tại kỳ họp này, UBKTTƯ đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và một số cá nhân như đã kết luận tại kỳ họp thứ 16 của UBKTTƯ (tháng 7-2017), gồm: ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Vinachem; ông Nguyễn Quốc Tuấn - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinachem; ông Đỗ Quang Chiêu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty; ông Đỗ Duy Phi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Vinachem.

Căn cứ Quy định số 181 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKTTƯ quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Quang Chiêu và ông Đỗ Duy Phi.

Nhiều vi phạm ở Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai

Trong kỳ họp 17, UBKTTƯ cũng có kết luận về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai và ông Phạm Thế Dũng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm để UBND tỉnh có nhiều vi phạm, khuyết điểm như: giao đất, cho thuê đất khi chưa có quy hoạch, không tổ chức đấu giá, vi phạm Luật Đất đai, gây thất thu ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng một số dự án từ nguồn ngân sách nhà nước vi phạm Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; quyết định mở 5 cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm nghị định của Chính phủ.

Ông Phạm Thế Dũng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.

* UBKTTƯ cũng xem xét, kết luận kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính Đảng; buông lỏng quản lý, không chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng kho lưu trữ của tỉnh, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện.

Bảo Trân

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).