Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”: Lan tỏa lớn đến mọi tầng lớp Nhân dân

07 Tháng 10, 2021 | 11:30

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, nhấn mạnh sự thành công của Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" đã được minh chứng bằng việc dư luận xã hội đã có nhiều đánh giá, phản hồi tích cực về chất lượng, nội dung Cuộc thi. Hàng ngàn thí sinh đã gọi điện trực tiếp, gửi email về Ban Tổ chức đánh giá cao hình thức tổ chức Cuộc thi phù hợp bối cảnh dịch Covid-19.

- Phóng viên: Thưa Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, mặc dù diễn ra trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch Covid-19 nhưng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" đã có sức lan tỏa lớn, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Theo Thiếu tướng điều gì làm nên thành công này?

+ Thiếu tướng Bùi Quốc Oai: Cuộc thi được tổ chức trong giai đoạn cả hệ thống chính trị căng sức trong phòng chống đại dịch Covid-19, nhưng vẫn có một số điểm thuận lợi góp phần vào thành công của Cuộc thi. Làm nên thành công của Cuộc thi này, theo Tôi, có nhiều nguyên nhân:

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”: Lan tỏa lớn đến mọi tầng lớp Nhân dân - Ảnh 1.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cho rằng một vấn đề có tính cốt lõi tạo nên thành công của Cuộc thi là lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo

Trước hết, đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Quân ủy Trung ương (QUTW), Thủ trưởng Bộ quốc phòng (BQP), sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng BQP với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) cuộc thi trong việc hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Cuộc thi.

Thứ hai, công tác chuẩn bị được BCĐ, Ban tổ chức (BTC) Cuộc thi chỉ đạo chặt chẽ, từ xây dựng, ban hành các Quyết định, Kế hoạch, Thể lệ, Ngân hàng câu hỏi đáp án cuộc thi và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đồng thời chú trọng công tác truyền thông để bảo đảm Cuộc thi được tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, sâu rộng trên phạm vi cả nước. Việc tổng hợp, công bố điểm thi luôn bảo đảm công tâm, khách quan, kịp thời, vậy đã thu hút được đông đảo người dân tham gia cuộc thi.

Thứ ba, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức chính trị xã hội trong việc triển khai Cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp và hiệu quả.

Thứ tư, các cơ quan, đơn vị Quân đội đã xác định Cuộc thi là một đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, vì vậy đã tổ chức quán triệt, triển khai cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền tích cực hưởng ứng tham gia; hình thành một phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi trong tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Và vấn đề có tính cốt lõi tạo nên thành công của Cuộc thi không thể không nhắc đến, đó là lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo, niềm tin, tinh thần sẵn sàng đùm bọc, quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của Nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, biển đảo Tổ quốc nói chung.

Sự thành công của Cuộc thi đã được minh chứng bằng việc dư luận xã hội đã có nhiều đánh giá, phản hồi tích cực về chất lượng, nội dung Cuộc thi. Hàng nghìn thí sinh đã gọi điện trực tiếp, gửi email về Ban Tổ chức đánh giá cao hình thức tổ chức Cuộc thi phù hợp bối cảnh dịch Covid-19. Nhiều thí sinh đã gửi lời cảm ơn, ủng hộ, khen ngợi, động viên Ban Tổ chức bằng nhiều hình thức như tặng thơ, tản văn, tự làm video, tự thiết kế pano, áp phích tuyên truyền, cổ động cho cuộc thi, qua đó, thiết thực chung tay cùng Ban Tổ chức lan tỏa Cuộc thi sâu rộng trên phạm vi cả nước.

- Không chỉ thu hút đông đảo người dân tham gia, Cuộc thi còn tiếp thêm động lực tinh thần, sức mạnh và ý chí để cán bộ chiến sĩ Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững tin gánh vác tốt sứ mệnh quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển. Điều đó được khẳng định như thế nào, thưa Thiếu tướng Bùi Quốc Oai?

+ Có thể khẳng định, việc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức thành công Cuộc thi đã góp phần triển khai hiệu quả Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ; đã gắn được trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay nói chung.

Thông qua cuộc thi này, chúng tôi cảm nhận được rất rõ về sự quan tâm sâu sắc, cũng như nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đó sẽ là yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp và thế trận lòng dân vững chắc trên biển; góp phần động viên, khuyến khích cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hưởng ứng, tham gia xây dựng, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đặc biệt, qua những phản hồi tích cực, đánh giá của dư luận xã hội về chất lượng, nội dung, hình thức tổ chức Cuộc thi, có thể nhận thấy rất rõ sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ và niềm tin yêu của Nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc bằng pháp luật.

Thành công của Cuộc thi cũng đã trực tiếp góp phần nâng cao được nhận thức, ý thức, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tất cả những điều đó sẽ tiếp thêm động lực tinh thần, sức mạnh và ý chí để cán bộ chiến sĩ Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững tin gánh vác tốt sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cuộc thi đã góp phần xây dựng, vun đắp tình yêu biển, đảo, lòng yêu nước, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

- Thời gian tới Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tập trung vào những giải pháp gì nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp Nhân dân và ngư dân nói riêng, nhất là việc tiếp tục đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống, đem lại hiệu quả cao hơn, thưa Thiếu tướng?

+ Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp Nhân dân và ngư dân, nhất là việc tiếp tục đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống, Lực lượng Cảnh sát biển chúng tôi xác định thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung, giải pháp sau:

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”: Lan tỏa lớn đến mọi tầng lớp Nhân dân - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển hướng dẫn đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia cuộc thi

Tiếp tục làm tốt việc tham mưu cho QUTW, BQP bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Phát huy vai trò tích cực, chủ động của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, gây lãng phí.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc - tôn giáo" của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, chỉ huy các cấp trực thuộc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử để đông đảo người dân có thể truy cập và tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ biển đảo của Tổ quốc và Lực lượng Cảnh sát biển.

Coi trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ phụ trách tuyên truyền, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ tuyên huấn, cộng tác viên trong thực hiện hiệu quả nghị quyết chuyên đề về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó, chỉ rõ trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong quán triệt, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, biện pháp thực hiện.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí và các lực lượng có liên quan để tuyên truyền về vai trò, vị trí của biển, đảo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh của đất nước.

Đồng thời, chủ động và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị: Hải quân, Biên phòng, Công an, Hải quan, Kiểm ngư,... để triển khai nhiều biện pháp công tác, trong đó, luôn coi trọng các nội dung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp đã ký kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban Thường vụ các tỉnh thành phố có biển về Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và tiếp tục trao đổi để ký kết với Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố có biển còn lại, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Cảnh sát biển Việt Nam, bảo đảm cho các hoạt động này thật sự có nền nếp, hiệu quả.

Chính thức diễn ra từ 0 giờ ngày 6-9-2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 6-10-2021, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" là một hoạt động có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, Ban tổ chức.

Sau một tháng diễn ra, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của nhiều tầng lớp nhân dân. Không chỉ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện "Đề án Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023" của Chính phủ mà Cuộc thi còn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết tâm đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 đi nhanh vào cuộc sống, trở thành nền tảng, cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng trên biển tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.


Hải Văn

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

 • Mẹ chồng luôn coi con trai là “cục vàng', dâu hay cháu đều hạng bét

  CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 25.01.2023 | 09:12 AM

  Mẹ chồng luôn coi con trai là “cục vàng", dâu hay cháu đều hạng bét

  Dù đã có cháu, nhưng mẹ chồng tôi vẫn xem con trai là "cục vàng", cưng chiều đủ kiểu. Ai làm cho "cục vàng" của bà phật ý, trầy xước... là nghe mắng nhiếc ngay. Và ai đó chính là con dâu, là mẹ của cháu ruột bà, là tôi!

 • Dương Tử Quỳnh là 'Biểu tượng của năm'

  CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 20.01.2023 | 04:48 PM

  Dương Tử Quỳnh là "Biểu tượng của năm"

  Minh tinh Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) được tạp chí Time vinh danh "Biểu tượng của năm 2022" trong ấn phẩm mới nhất. Ở tuổi 60, cô thường an ủi bản thân: "Tôi nói với cơ thể, tôi xin lỗi. Hãy tha thứ vì tất cả điều tôi gây ra cho bạn. Và cảm ơn bạn"

 • Cô đơn khi đi bên anh

  CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 20.01.2023 | 11:25 AM

  Cô đơn khi đi bên anh

  Trên đời này, phụ nữ có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của đàn ông, trừ tính đàn bà và sự phản bội. Bởi phàm vốn dĩ những gì đã ăn sâu vào máu, thì mãi mãi chẳng thể lay chuyển và đổi thay.

 • Hành trình mang 'Tết tròn' đến với mọi người

  CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 20.01.2023 | 11:07 AM

  Hành trình mang "Tết tròn" đến với mọi người

  Nhắc đến "Tết tròn", phần lớn thường nghĩ ngay đến niềm hạnh phúc đủ đầy, trọn vẹn… Tuy nhiên, để có được sự viên mãn đó, mỗi người cũng cần làm tròn vai, tức nghĩa vụ và trách nhiệm với bản thân, gia đình cũng như cộng đồng. Thông điệp này đã được Home Credit truyền tải thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa dịp năm mới.

Thăm dò ý kiến

Linh vật mèo nào đẹp nhất Tết Quý Mão 2023?

 •  Linh vật mèo ở Đà Nẵng
 •  Linh vật mèo ở Quảng Trị
 •  Linh vật mèo ở TP HCM
 •  Linh vật mèo tại Bình Định
 •  Ý kiến khác
 •  Linh vật mèo ở Quảng Ngãi
 •  Linh vật mèo Bình Dương
 •  Linh vật mèo Bình Phước
 •  Linh vật mèo Khánh Hoà
 •  Linh vật mèo Nghệ An
 •  Linh vật mèo ở Cần Thơ
 •  Linh vật mèo của An Giang
 •  Linh vật mèo của Đồng Tháp
 •  Linh vật mèo của Bạc Liêu
 •  Linh vật mèo của Long An
vote result

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).