Gắn học tập với thực tiễn rèn luyện

31 Tháng 05, 2021 | 06:24

Thực hiện nội dung đột phá của Chỉ thị 05 cần chọn nội dung phù hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại buổi tọa đàm "Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh" và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05), do Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM (Đảng ủy Khối) vừa tổ chức, ông Phạm Minh Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, cho biết qua 5 năm thực hiện, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối tiếp tục nâng lên.

Thực hiện 312 công trình

Nội dung của Chỉ thị 05 (ban hành ngày 15-5-2016) của Bộ Chính trị khóa XII là về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc thực hiện chỉ thị của tập thể, cá nhân có hiệu quả thiết thực, ông Phạm Minh Tâm cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng và triển khai cho đảng viên, quần chúng trong toàn khối đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gắn học tập với thực tiễn rèn luyện - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Nội dung đăng ký tập trung vào khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân; nâng cao năng lực công tác, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ; rèn luyện theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là phong cách nêu gương, gần dân, trọng dân, "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Cùng đó, xây dựng hình ảnh người đảng viên, công chức, viên chức có tác phong chuẩn mực trong công việc và trong cuộc sống; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, "nói đi đôi với làm"; cải tiến thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch.

Với những giải pháp cụ thể, chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo từ cấp khối đến cơ sở, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã tiếp tục được nâng lên, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã hướng dẫn cấp ủy cơ sở, các đoàn thể khối xác định và tổ chức thực hiện nội dung đột phá thông qua hình thức phát động đăng ký và tổ chức thực hiện công trình thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo hằng năm, gắn với các phong trào thi đua của TP.

Kết quả qua 5 năm qua, cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối đã đăng ký và thực hiện 312 công trình. Trong đó, Đảng ủy Khối đã hoàn thành nội dung đột phá cấp khối với Quyết định 827-QĐ/TU về "Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND TP và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối", do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành.

Đối với những vấn đề gây bức xúc trong ngành, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo cấp ủy cơ sở xây dựng thành các chuyên đề để tổ chức thảo luận trong chi bộ, Đảng bộ, nhằm tìm các giải pháp khắc phục, mang lại sự chuyển biến rõ nét.

Hết lòng phục vụ nhân dân

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, bày tỏ mong muốn cấp ủy cơ sở tập trung hơn nữa trong lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, cần tiếp tục coi trọng vào nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý; xây dựng quy chế giao tiếp, ứng xử khi thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát triển toàn diện, có phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cũng theo ông Võ Ngọc Quốc Thuận, để thực hiện nội dung đột phá của Chỉ thị 05, cần chọn nội dung phù hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ Khối. Trọng tâm là thực hiện 3 chương trình trọng điểm và 1 chương trình phát triển TP, 2 chương trình trọng tâm của Đảng bộ Khối. Đề ra các giải pháp, việc làm thiết thực góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Chú trọng phát hiện người tốt, việc tốt

Cũng tại buổi tọa đàm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Thu Hoài đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05. Tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phương pháp cách mạng và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài nhấn mạnh việc gắn với Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, Nghị quyết Trung ương IV khóa XII để tiếp tục xây dựng Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà TRẦN THỊ HÀ VÂN, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng Học viện Cán bộ TP HCM: Đưa nội dung học Bác vào sinh hoạt chi bộ

Trong thực tiễn đã có nhiều chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các buổi sinh hoạt một cách linh hoạt, gắn với việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để sinh hoạt chi bộ và đơn vị thảo luận biện pháp khắc phục. Đối với các chi bộ ở Khoa Xây dựng Đảng của Học viện Cán bộ TP HCM, trong các cuộc họp, chi bộ luôn nhắc nhở đảng viên là giảng viên phải thực sự là những người chuẩn mực, tiêu biểu; chú ý lồng ghép nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII vào bài giảng một cách sinh động, thực tế và hiệu quả nhất.

Tại các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng, chi bộ phân công đảng viên sưu tầm, nghiên cứu và kể lại một câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề hằng năm, qua đó rút ra bài học từ Bác, vận dụng linh hoạt vào đời sống thực tiễn của mỗi cá nhân theo từng vị trí việc làm cụ thể. Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ đưa vào nghị quyết hằng tháng, khuyến khích động viên đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu và viết bài nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hoặc ngoài đơn vị để lan tỏa, nhân rộng điển hình trong đơn vị...

H.Nghi ghi


Hiểu đúng nghị quyết của Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, coi "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Học tập và làm theo tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta rất trọng dụng những cán bộ, đảng viên có tài, có đức; luôn đặt lợi ích của Đảng và của đất nước, của nhân dân lên trên hết.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) tháng 10-2016 "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Nghị quyết số 26 (Hội nghị Trung ương 7 khóa XII) tháng 5-2018 "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" cũng như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém, nhiều hạn chế, bất cập; đồng thời chỉ ra một trong các nguyên nhân chủ yếu là do chưa có tiêu chí, cơ chế hiệu quả để đánh giá đúng cán bộ, tạo động lực, bảo vệ cán bộ và thu hút, trọng dụng nhân tài. Chính sách cán bộ chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc; chưa có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Quan điểm xuyên suốt, nhất quán và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 26 và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là "giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đồng thời có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung". Nếu không vì lợi ích chung thì mệnh đề "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm" có thể chỉ là sự biện minh cho tính vô kỷ luật, "lách luật", "xé rào", cố ý làm trái pháp luật vì lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm như nhiều trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm và bị xử lý như vừa qua mà thôi.

Vì vậy, cần hiểu đúng mới chuyển hóa đầy đủ nội dung nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

ThS Nguyễn Vân Hậu (nguyên Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng)

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Thăm dò ý kiến

Linh vật mèo nào đẹp nhất Tết Quý Mão 2023?

 •  Linh vật mèo ở Đà Nẵng
 •  Linh vật mèo ở Quảng Trị
 •  Linh vật mèo ở TP HCM
 •  Linh vật mèo tại Bình Định
 •  Ý kiến khác
 •  Linh vật mèo ở Quảng Ngãi
 •  Linh vật mèo Bình Dương
 •  Linh vật mèo Bình Phước
 •  Linh vật mèo Khánh Hoà
 •  Linh vật mèo Nghệ An
 •  Linh vật mèo ở Cần Thơ
 •  Linh vật mèo của An Giang
 •  Linh vật mèo của Đồng Tháp
 •  Linh vật mèo của Bạc Liêu
 •  Linh vật mèo của Long An
vote result

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).